อาจารย์ ดร.ศุภณัฐ พานา ดำรงตำแหน่ง "ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ อนุสาขาวิชาสังคมศึกษา"

อาจารย์ ดร.ศุภณัฐ พานา ดำรงตำแหน่ง "ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ อนุสาขาวิชาสังคมศึกษา"

อาจารย์ ดร.ศุภณัฐ พานา ดำรงตำแหน่ง "ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ อนุสาขาวิชาสังคมศึกษา"

อาจารย์ ดร.ศุภณัฐ พานา ดำรงตำแหน่ง "ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ อนุสาขาวิชาสังคมศึกษา"

visibility 2,316

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอแสดงความยินดีกับ

อาจารย์ ดร.ศุภณัฐ พานา อาจารย์ประจำหลักสูตรสังคมศึกษา

ภาควิชาสังคมวิทยา

เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

"ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ อนุสาขาวิชาสังคมศึกษา"

กิจกรรมรณรงค์คุณธรรมและความโปร่งใส

โครงการชำระประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

โครงการชำระประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ร่วมย้อนวันวานประกวดภาพเก่าเล่าเรื่อง ภาพเหตุการณ์สำคัญ กิจกรรมวันสำคัญหรืออาคารสถานที่ในอดีต ของวิทยาลัยวิชาการศึกษาหรือมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ขอเชิญนิสิตและผู้สนใจทั่วไปร่วมพัฒนาทักษะคอมพิวเตอร์ในโครงการอบรม Microsoft Office

ขอเชิญนิสิตและผู้สนใจทั่วไปร่วมพัฒนาทักษะคอมพิวเตอร์ในโครงการอบรม Microsoft Office