อดีตคณบดีคณะสังคมศาสตร์ มศว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กวี วรกวิน เข้ารับรางวัล "ศรีสง่าศรีนครินทร ประเภท ศิษย์เก่าเกียรติยศ”

อดีตคณบดีคณะสังคมศาสตร์ มศว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กวี วรกวิน เข้ารับรางวัล "ศรีสง่าศรีนครินทร ประเภท ศิษย์เก่าเกียรติยศ”

อดีตคณบดีคณะสังคมศาสตร์ มศว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กวี วรกวิน เข้ารับรางวัล "ศรีสง่าศรีนครินทร ประเภท ศิษย์เก่าเกียรติยศ”

อดีตคณบดีคณะสังคมศาสตร์ มศว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กวี วรกวิน เข้ารับรางวัล "ศรีสง่าศรีนครินทร ประเภท ศิษย์เก่าเกียรติยศ”

visibility 212
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอแสดงความยินดียิ่งแด่
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กวี วรกวิน
 
อาจารย์อาวุโสภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มศว
  • อดีตผู้ช่วยอธิการบดี มศว
  • อดีตคณบดีคณะสังคมศาสตร์ มศว
  • อดีตหัวหน้าภาควิชาภูมิศาสตร์ มศว
  • อดีตนายกสมาคมภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย
เนื่องในโอกาสเข้ารับรางวัล "ศรีสง่าศรีนครินทร ประเภท ศิษย์เก่าเกียรติยศ” ในงานเชิดชูเกียรติ "วันมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ" ปีการศึกษา 2566 วันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2566 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
อาจารย์ ดร.อสมาภรณ์ สิทธิ ดำรงตำแหน่ง "ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาภูมิศาสตร์"

อาจารย์ ดร.อสมาภรณ์ สิทธิ ดำรงตำแหน่ง "ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาภูมิศาสตร์"

พิธีไหว้ครู  สาขาสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา

พิธีไหว้ครู สาขาสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา

โครงการสายสัมพันธ์สังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา : พิธีไหว้ครูเสริมสร้างสายสัมพันธ์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา คณะสังคมศาสตร์
อ.ดร.ประภาภรณ์ โรจน์ศิริรัตน์ ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์  สาขาวิชากฎหมายเอกชน

อ.ดร.ประภาภรณ์ โรจน์ศิริรัตน์ ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชากฎหมายเอกชน