ข้อมูลการติดต่อเจ้าหน้าที่ คณะสังคมศาสตร์

nuchanart


น.ส.นุชนาถ อุทัศน์
เบอร์โทร 0 2649 5000 ต่อ 11721
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Line กลุ่มระดับบัณฑิตศึกษา