Information
1410 hits 07 ตุลาคม 2562 ข่าวประกาศกิจการนิสิต

เปิดรับสมัครนิสิตติวเตอร์รอบ 2/2562

Information

รับสมัครนิสิตสอนพิเศษโครงการ SWU Tutor โดยมีคุณสมบัติดังนี้
• มีทักษะ มีความสามารถ และมีใจรักในการสอน
• นิสิตที่กำลังศึกษาปริญญาตรีอยู่ที่ มศว เท่านั้น
• นิสิตมีความสามารถพิเศษด้าน ภาษา ดนตรี กีฬา หรืออื่น ๆ
• นิสิตที่สนใจหารายได้ระหว่างเรียน โดยส่วนกิจการนิสิตจะไม่หักรายได้ใดใดของนิสิต

สำหรับนิสิตที่สนใจสามารถสมัครได้ที่เคาท์เตอร์ 2 งานแนะแนวให้คำปรึกษาส่วนกิจการนิสิตประสานมิตร หรือสมัครออนไลน์ผ่านคิวอาร์โค้ดหรือลิงค์ ที่นี่ 

swu tutor 2 2562

ส่วนกิจการนิสิต มศว
กองทุนกู้ยืม มศว
ศูนย์นิสิตจิตอาสา มศว
ศูนย์ติวเตอร์ มศว
ศูนย์บริการสนับสนุนนิสิตพิการ มศว
กองทุนกู้ยืม มศว