Information
3020 hits 17 กันยายน 2562 ข่าวประกาศกิจการนิสิต

ร้านครุยสุกัญญาเปิดให้บริการ วัดตัวชุดครุย, ชุดสูท และ ชุดข้าราชการ รอบที่ 1

Information

ร้านครุยสุกัญญาเปิดให้บริการ วัดตัวชุดครุย, ชุดสูท และ ชุดข้าราชการ รอบที่ 1 วันที่ 9 - 29 กันยายน 62 ยกเว้นวันที่ 12 กันยายน 62 หยุดบริการ 1 วัน


ประกาศ การให้บริการวัดตัวชุดครุย ชุดสูท และ ชุดข้าราชการ
ร้านครุยสุกัญญาจะเข้าให้การบริการ วัดตัวชุดครุย, ชุดสูท และ ชุดข้าราชการ รอบที่ 1
🗓ตั้งแต่วันที่ 9 -29 กันยายน พ.ศ. 2562
(เวลา 10.00 – 16.00 น. ) เปิดให้บริการทุกวัน
สถานที่ อาคารนวัตกรรม : ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี (ตึก 400 ล้าน)
📍ยกเว้นวันที่ 12 ก.ย. 2562 หยุดให้บริการ 1 วัน


รายละเอียดเพิ่มเติม

ส่วนกิจการนิสิต มศว
กองทุนกู้ยืม มศว
ศูนย์นิสิตจิตอาสา มศว
ศูนย์ติวเตอร์ มศว
ศูนย์บริการสนับสนุนนิสิตพิการ มศว
กองทุนกู้ยืม มศว