Information
1138 hits 24 สิงหาคม 2564 ข่าวประกาศกิจการนิสิต

ประกาศรายชื่อนิสิตรับทุนสนับสนุนการเรียนออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2563

Information

รายชื่อนิสิตแยกตามภาควิชา หลักสูตร และชั้นปี โดยเรียงชื่อตามรหัสนิสิต

ทั้งนี้ หากนิสิตส่งเอกสารแล้วไม่พบรายชื่อในประกาศ ขอให้ติดต่อไปยังภาควิชาที่นิสิตสังกัด เพื่อดำเนินการตรวจสอบต่อไป กรุณาแจ้งข้อมูลภายในวันที่ 27 สิงหาคม 2564

001-online-fund-2563 (ภาควิชาภูมิศาสตร์)
002-online-fund-2563 (ภาควิชาสังคมวิทยา)
003-online-fund-2563 (ภาควิชารัฐศาสตร์)
003-online-fund-2563 (ภาควิชาประวัติศาสตร์)

ดาวน์โหลดไฟล์แนบด้านท้ายประกาศ

Attachments:
FileDescriptionFile sizeDownloadsLast modified
Download this file (001-online-fund-2563.pdf)เอกสารแนบภาควิชาภูมิศาสตร์438 kB6192021-08-24 12:57
Download this file (002-online-fund-2563.pdf)เอกสารแนบภาควิชาสังคมวิทยา1146 kB2652021-08-24 12:58
Download this file (003-online-fund-2563.pdf)เอกสารแนบภาควิชารัฐศาสตร์760 kB23952021-08-24 12:58
Download this file (004-online-fund-2563.pdf)เอกสารแนบภาควิชาประวัติศาสตร์500 kB7792021-08-24 12:58
ส่วนกิจการนิสิต มศว
กองทุนกู้ยืม มศว
ศูนย์นิสิตจิตอาสา มศว
ศูนย์ติวเตอร์ มศว
ศูนย์บริการสนับสนุนนิสิตพิการ มศว
กองทุนกู้ยืม มศว