Information
1374 hits 07 กันยายน 2562 สรุปองค์ความรู้จากประชุม/อบรม/สัมมนา

การลดอุบัติเหตุบนท้องถนนจากการขับขี่พาหนะขณะมึนเมา: กรณีศึกษาเบลเยียม

Information

บรรยายพิเศษ “การลดอุบัติเหตุบนท้องถนนจากการขับขี่พาหนะขณะมึนเมา: กรณีศึกษาเบลเยียม”
โดย ฯพณฯ ท่าน เอกอัครราชทูตเบลเยียม ประจำประเทศไทย
วันที่ 8 พฤษภาคม 2562
ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่อง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี


         คณะสังคมศาสตร์ มูลนิธิเมาไม่ขับ และชมรมเมาไม่ขับ ได้รับเกียรติจาก ฯพณฯ ท่าน เอกอัครราชทูตเบลเยียม H.E. Mr. Philippe Kridelka ประจำประเทศไทย บรรยายพิเศษ “การลดอุบัติเหตุบนท้องถนน จากการขับขี่พาหนะขณะมึนเมา: กรณีศึกษาเบลเยียม” ที่ให้ความสำคัญกับนิสิตที่เป็นกลุ่มเป้าหมายไม่เพียงแต่ผู้ที่ใช้รถยนต์เท่านั้น แต่เป็นนิสิตที่มีโอกาสใช้ถนน ไม่ว่าจะเดินเท้า ข้ามถนน หรือโดยสารรถประจำทาง และนิสิตที่มีโอกาสที่จะเป็นผู้ได้รับผลกระทบจากการเมาแล้วขับ ได้รับรู้ เกี่ยวข้อง และตระหนักถึงความสัมพันธ์ระหว่างตัวนิสิตกับผลกระทบที่จะเกิดขึ้น 

         กรณีศึกษาของประเทศเบลเยียม จากมุมมองของ เอกอัครราชทูตแห่งราชอาณาจักรเบลเยียมประจำประเทศไทย ทำการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน โดยเฉพาะแนวทางในการดูแลความปลอดภัยทางถนน การให้ความสำคัญการบริหารจัดการความปลอดภัยทางถนน การบังคับใช้กฎหมาย การปรับปรุงสภาพถนนและภูมิทัศน์ และการตอบสนองหลังเกิดอุบัติเหตุ เพื่อนำไปสู่การกำหนดแนวทาง การสร้างความปลอดภัยทางถนนที่สอดคล้องกับปัจจัยเสี่ยงและสถานการณ์อุบัติเหตุทางถนนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

Attachments:
FileDescriptionFile sizeDownloadsLast modified
Download this file (knowledge_file004.pdf)ดาวน์โหลดเอกสาร 268 kB02019-09-07 08:18