Information
117 hits 26 พฤศจิกายน 2564 ข่าวและกิจกรรม

ไขปัญหาทะเลจีนใต้ ความหวัง ความจริง และท่าทีของสาธารณรัฐประชาชนจีน

Information

 

ศูนย์เอเชียแปซิฟิกศึกษา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอเชิญร่วมงานเสวนาวิชาการ "ไขปัญหาทะเลจีนใต้ ความหวัง ความจริง และท่าทีของสาธารณรัฐประชาชนจีน" ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00 - 16.00 น.

ผ่าน Facebook Live คณะสังคมศาสตร์ มศว
และระบบ Zoom Meeting
https://g-swu-ac-th.zoom.us/j/93869690503

Meeting ID: 938 6969 0503

china-29-1

ข่าวที่น่าสนใจ

ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมโครงการบริการวิชาการคณะสังคมศาสตร์ หัวข้อ “เทคนิคและแนวทางการเผยแพร่บทความวิจัยสำหรับนิสิตบัณฑิตศึกษาสายสังคมศาสตร์” ในวันเสาร์ที่ 22 มกราคม 2565 เวลา 13.00 – 16.00 น.
ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ยังปรากฏผู้ติดเชื้อรายวันเป็นจำนวนมาก...
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอเชิญร่วมฟังบรรยายพิเศษ "มหาวิทยาลัยสีเขียว" (Green University) บรรยายโดย นายวราวุธ ศิลปอาชา รมต.กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในวันที่ 20 ธ.ค. 64...