Information
403 hits 03 มีนาคม 2563 ข่าวและกิจกรรม

ข้อกำหนดหลักเกณฑ์การขออนุญาตใช้เครื่องเบินบังคับอากาศยานไร้คนขับ (โดรน) ในเขตพื้นที่การศึกษา

Information
ข่าวประชาสัมพันธ์

เนื่องด้วย สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย หรือ CAAT (Civil Aviation Authority of Thailand) ได้ประกาศเรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตและเงื่อนไขในการบังคับหรือปล่อยอากาศยานซึ่งไม่มีนักบินประเภทอากาศยานที่ควบคุมการบิยจากภายนอก พ.ศ. 2558 โดยอากาศยานในประเภทนี้แบ่งเป็นสองประเภท (รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ)

ข่าวที่น่าสนใจ

  ประกาศรูปแบบการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี คณะสังคมศาสตร์ ภาคเรียนที่ 2/2563 เป็นการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ระหว่างวันที่ 4 - 29 มกราคม 2564
  สรรสาสน์สังคมศาสตร์ฉบับพิเศษนี้นอกจากจะเป็นที่ระลึกในโอกาสครบรอบการสถาปนาคณะสังคมศาสตร์ครบ 45 ปีแล้ว ยังเป็นการถอดบทเรียนการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019...
ที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะสังคมศาสตร์กำหนดจัดพิธีมอบดอกไม้เพื่อร่วมแสดงความยินดีกับผู้ได้รับการแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์