Information
190 hits 12 กันยายน 2562 ข่าวและกิจกรรม

"สุวิทย์"ยกนิ้ว" มศว "ตักศิลาต้นแบบผลิตครูศตวรรษที่21

Information


12ก.ย.62-ที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ประสานมิตร -นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (รมว.อว.) กล่าวภายหลังการมอบนโยบายแก่ มศว ว่า จากที่ตนได้รับฟังการดำเนินงานของ มศว ที่ผ่านมาพบว่าในภาพใหญ่มีความน่าสนใจมาก เนื่องจากมีความสอดรับกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และยังตอบรับ อว. ในเรื่องการสร้างคน สร้างองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมด้วย ซึ่งต้องยอมรับว่า มศว พัฒนามาจากรากที่ลึกมากในด้านการสร้างครู ด้านสังคมศาสตร์ มนุษย์ศาสตร์ และต่อมาก็มีการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และด้านสุขภาพ การแพทย์มาควบคู่ อีกทั้งยังมีเรื่องการสร้างนวัตกรรมต่างๆ ด้วย ซึ่งถือว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่มีสเน่ห์ ในการสามารถสร้างสมดุลระหว่างความเป็นศิลปะและความเป็นวิทยาศาสตร์ และ มศว มี 2 เรื่องที่สามารถหยิบยกขึ้นมาเป็นต้นแบบได้ คือ การค้นหาตัวเอง ทำให้มหาวิทยาลัยมีจุดเน้น จุดเด่นเฉพาะตัว และตอบโจทย์ประเทศได้

นายสุวิทย์ กล่าวต่อว่า ส่วนที่ 2 คือ เรื่องการศึกษา เป็นสิ่งที่ตนอยากฝากให้ มศว เป็นตักศิลาต่อไป ทำหน้าที่ในการสร้างครู สร้างครูของครู สร้างครูในศตวรรษที่ 21 ผ่านการทำวิจัยเชิงระบบในเรื่องของการจัดการศึกษา การเรียนรู้และการสร้างครูในศตวรรษที่ 21 ที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เพราะหากเราสามารถกำหนดนโยบายการศึกษาและกระบวนการการเรียนรู้ในอนาคตได้ ไม่ว่ารัฐบาลจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร สิ่งนี้จะเป็นสิ่งที่ต้องดำเนินอยู่อย่างสมเหตุสมผล ซึ่งตนก็ได้ฝากให้ มศว ไปขับเคลื่อน นอกจากนี้ตนมีความตั้งใจที่จะให้ มศว เป็นต้นแบบในการผลิตให้กับกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ (มรภ.) เนื่องจากภารกิจหลัก มรภ.ข้อหนึ่ง คือ เรื่องการผลิตครู และหาก มรภ.ทั้ง 38 แห่ง สามารถผลิตครูให้ตอบโจทย์ศตวรรษที่ 21 ได้อย่างสมบูรณ์ และมีมาตรฐาน คุณภาพที่ดีพอ ตนเชื่อว่าประเทศไทยจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างแน่นอน เพราะ มรภ.เป็นมหาวิทยาลัยที่ตอบโจทย์คนส่วนใหญ่ของประเทศ ดังนั้นการที่ทำให้ประชาชนอยู่รักพื้นที่ ติดพื้นที่ พัฒนาท้องถิ่นและมีศักดิ์ศรีไม่ต่างจากคนในเมืองได้ ก็จะไม่เกิดปัญหาครอบครัวแหว่ง หรือการเข้ามาหางานในเมือง เพราะตนเชื่อว่าการกระจายโอกาส อำนาจ ความมั่งคั่ง ต้องเริ่มจากการกระจายองค์ความรู้

“กลุ่ม มรภ.จะต้องเป็นเสาหลักของพื้นที่ แต่ต้องยอมรับว่าขณะนี้ภารกิจของ มรภ.ค่อนข้างที่จะกระจาย ดังนั้น มรภ.จะต้องผนึกกำลังกัน และหนึ่งในตักศิลาอยู่ที่ มศว ซึ่งทั้ง 2 หน่วยงานจะต้องทำความร่วมมือกันอย่างแนบแน่น ทั้งเรื่องการสร้างคน การวิจัย และพัฒนานวัตกรรมการเรียนและการศึกษา สร้างความร่วมมือกันในลักษณะหุ้นส่วน ผมเชื่อว่าเรื่องนี้จะเกิดพลังในการที่จะขับเคลื่อนประเทศไปข้างหน้า โดนชยจะเริ่มในทันที เร็วๆ นี้ ผมจะไปเยี่ยมกลุ่ม มรภ. พร้อมกับนายสมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดี มศว เพื่อที่จะมานั่งหารือร่วมกัน”รมว.อว.กล่าว

ที่มา ไทยโพสต์
ภาพประกอบ นางมานิตา ภัยวิมุติ

ข่าวที่น่าสนใจ

ข่าวประชาสัมพันธ์ เนื่องในโอกาสวันเด็กผู้หญิงสากล องค์การแพลน อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย และภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมกันจัดกิจกรรมรณรงค์ “Girls Get Equal”...
ข่าวประชาสัมพันธ์ เนื่องด้วย สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย หรือ CAAT (Civil Aviation Authority of Thailand) ได้ประกาศเรื่อง...
ข่าวประชาสัมพันธ์ 2nd International Conference on Geography and Geoinformatics for Sustainable Development (2nd ICGGS) “Geography and Geoinformatics for Sustainable Future” First Announcement 21-22 January 2021,...