Information
594 hits 30 ธันวาคม 2563 ข่าวและกิจกรรม

รูปแบบการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2/2563

Information

 

ประกาศแนวทางปฏิบัติสำหรับการเรียนการสอนเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ covid-19 คณะสังคมศาสตร์ ขอประกาศให้การเรียนการสอนของนิสิต ทุกระดับของคณะสังคมศาสตร์  ทั้งปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2563 เป็นการเรียนการสอนรูปแบบผสมผสานระหว่างระบบออนไลน์กับ ณ คณะสังคมศาสตร์

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ

ข่าวที่น่าสนใจ

ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมโครงการบริการวิชาการคณะสังคมศาสตร์ หัวข้อ “เทคนิคและแนวทางการเผยแพร่บทความวิจัยสำหรับนิสิตบัณฑิตศึกษาสายสังคมศาสตร์” ในวันเสาร์ที่ 22 มกราคม 2565 เวลา 13.00 – 16.00 น.
ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ยังปรากฏผู้ติดเชื้อรายวันเป็นจำนวนมาก...
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอเชิญร่วมฟังบรรยายพิเศษ "มหาวิทยาลัยสีเขียว" (Green University) บรรยายโดย นายวราวุธ ศิลปอาชา รมต.กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในวันที่ 20 ธ.ค. 64...