Information
428 hits 18 มิถุนายน 2564 ข่าวและกิจกรรม

ประกาศ นิสิตคณะสังคมศาสตร์ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ฉบับที่ 9

Information

 

ประกาศคณะสังคมศาสตร์ เรื่อง นิสิตคณะสังคมศาสตร์ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 (COVID-19) ฉบับที่ 9 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2564

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ

ข่าวที่น่าสนใจ

ประกาศรายชื่อผู้รับทุนการศึกษานิสิตคณะสังคมศาสตร์ เนื่องในวันสถาปนาคณะสังคมศาสตร์ ครบรอบ 47 ปี (เพิ่มเติมครั้งที่ 2) จำนวน 1 คน เพื่อทดแทนผู้ที่ได้รับทุนจากงบประมาณภาควิชา ตามรายชื่อแนบท้ายประกาศ
ประกาศรายชื่อผู้รับทุนการศึกษานิสิตคณะสังคมศาสตร์ เนื่องในวันสถาปนาคณะสังคมศาสตร์ ครบรอบ 47 ปี (เพิ่มเติม) จำนวน 14 คน เพื่อทดแทนผู้ที่ได้รับทุนจากงบประมาณภาควิชา ตามรายชื่อแนบท้ายประกาศ
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอแจ้งประกาศรายชื่อผู้รับทุนการศึกษานิสิตคณะสังคมศาสตร์ เนื่องในวันสถาปนาคณะสังคมศาสตร์ ครบรอบ 47 ปี จำนวน 100 คน ตามรายชื่อแนบท้ายประกาศ