Information
113 hits 16 ตุลาคม 2562 ข่าวสำนักงานคณบดี

ข้อมูลเกี่ยวกับข้อบังคับ ระเบียบและแบบฟอร์มต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย

Information

news intro2

สามารถดูข้อมูลข้อบังคับ ระเบียบต่าง ๆ เกี่ยวกับงานบุคคล เช่น ข้อบังคับ มศว ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2559 ได้ ที่นี่ 

และสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่าง ๆ เกี่ยวกับงานบุคคล เช่น แบบฟอร์มขอลากิจ/ลาพักผ่อนไปต่างประเทศ ได้ ที่นี่

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ

Attachments:
FileDescriptionFile sizeDownloadsLast modified
Download this file (swu-form.jpg)ดาวน์โหลดเอกสารแนบข้อบังคับ ระเบียบ แบบฟอร์ม335 kB292019-10-16 11:22

ข่าวที่น่าสนใจ

ข่าวประชาสัมพันธ์ เนื่องในโอกาสวันเด็กผู้หญิงสากล องค์การแพลน อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย และภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมกันจัดกิจกรรมรณรงค์ “Girls Get Equal”...
ข่าวประชาสัมพันธ์ เนื่องด้วย สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย หรือ CAAT (Civil Aviation Authority of Thailand) ได้ประกาศเรื่อง...
ข่าวประชาสัมพันธ์ 2nd International Conference on Geography and Geoinformatics for Sustainable Development (2nd ICGGS) “Geography and Geoinformatics for Sustainable Future” First Announcement 21-22 January 2021,...