Information
162 hits 16 กันยายน 2562 ข่าวสำนักงานคณบดี

หลักเกณฑ์การพิจารณาเพิ่มค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย

Information

ด้วยคณะสังคมศาสตร์ขอมอบประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาเพิ่มค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างมหาวิทยาลัย และประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาเพิ่มค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562) ดังเอกสารที่แนบมา

Attachments:
FileDescriptionFile sizeDownloadsLast modified
Download this file (Criteria_for_considering_wage.PDF)ดาวน์โหลดเอกสารแนบหลักเกณฑ์การพิจารณาเพิ่มค่าจ้าง60 kB452019-09-16 10:20

ข่าวที่น่าสนใจ

ข่าวประชาสัมพันธ์ เนื่องในโอกาสวันเด็กผู้หญิงสากล องค์การแพลน อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย และภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมกันจัดกิจกรรมรณรงค์ “Girls Get Equal”...
ข่าวประชาสัมพันธ์ เนื่องด้วย สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย หรือ CAAT (Civil Aviation Authority of Thailand) ได้ประกาศเรื่อง...
ข่าวประชาสัมพันธ์ 2nd International Conference on Geography and Geoinformatics for Sustainable Development (2nd ICGGS) “Geography and Geoinformatics for Sustainable Future” First Announcement 21-22 January 2021,...