ข่าวที่น่าสนใจ

ศูนย์เอเชียแปซิฟิกศึกษา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอเชิญร่วมงานเสวนาวิชาการ "ไขปัญหาทะเลจีนใต้ ความหวัง ความจริง และท่าทีของสาธารณรัฐประชาชนจีน" ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00 -...
เสวนาวิชาการ เนื่องในโอกาสวันสถาปนาคณะสังคมศาสตร์ ครบรอบ 46 ปี เรื่อง "ตาลีบัน สารพันปัญหา ? กับอนาคตอัฟกานิสถาน"
แนะนำคณะผู้บริหารคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปี 2564