ข่าวที่น่าสนใจ

  ประกาศคณะสังคมศาสตร์ เรื่อง นิสิตคณะสังคมศาสตร์ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 (COVID-19) ฉบับที่ 1 ลงวันที่ 11 เมษายน 2564 และฉบับที่ 2 ลงวันที่ 12 เมษายน 2564 ดาวน์โหลดเอกสารแนบ
  ประกาศคณะสังคมศาสตร์ เรื่อง นิสิตคณะสังคมศาสตร์ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 (COVID-19) ฉบับที่ 3 ลงวันที่ 14 เมษายน 2564  ดาวน์โหลดเอกสารแนบ
ผู้บริหารคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ให้ความสำคัญในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต การประพฤติมิชอบ และมีความมุ่งมั่นที่จะบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีคุณธรรม...