ประกาศรูปแบบการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี คณะสังคมศาสตร์ ภาคเรียนที่ 2/2563 เป็นการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ระหว่างวันที่ 4 - 29 มกราคม 2564

Attachments:
FileDescriptionFile sizeDownloadsLast modified
Download this file (announcement-2-2563.pdf)เอกสารแนบประกาศคณะสังคมศาสตร์ 2/2564429 kB4012020-12-30 12:55

 

ประกาศแนวทางปฏิบัติสำหรับการเรียนการสอนเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ covid-19 คณะสังคมศาสตร์ ขอประกาศให้การเรียนการสอนของนิสิต ทุกระดับของคณะสังคมศาสตร์  ทั้งปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2563 เป็นการเรียนการสอนรูปแบบผสมผสานระหว่างระบบออนไลน์กับ ณ คณะสังคมศาสตร์

Attachments:
FileDescriptionFile sizeDownloadsLast modified
Download this file (soc-covid19-01-feb-2021.pdf)เอกสารแนบประกาศคณะสังคมศาสตร์503 kB1442021-02-05 11:57

 

สรรสาสน์สังคมศาสตร์ฉบับพิเศษนี้นอกจากจะเป็นที่ระลึกในโอกาสครบรอบการสถาปนาคณะสังคมศาสตร์ครบ 45 ปีแล้ว ยังเป็นการถอดบทเรียนการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จากผู้เขียนที่มีความเชี่ยวชาญในศาสตร์ที่หลากหลายอันเป็นส่วนหนึ่งของการบันทึกปรากฎการณ์ที่มีผลกระทบต่อสังคมและเป็นการบันทึกผลการเรียนรู้เพื่อความเจริญงอกงามของมวลมนุษยชาติต่อไป

Attachments:
FileDescriptionFile sizeDownloadsLast modified
Download this file (covid-19-soc-2020.pdf)เอกสารแนบสรรสาส์นสังคมศาสตร์ 25639913 kB28502020-12-29 06:51

ที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะสังคมศาสตร์กำหนดจัดพิธีมอบดอกไม้เพื่อร่วมแสดงความยินดีกับผู้ได้รับการแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะสังคมศาสตร์ร่วมแสดงความยินดีและกล่าวต้อนรับอาจารย์ใหม่ คือ อาจารย์สายชล  ปัญญชิต อาจารย์ประจำภาควิชาสังคมวิทยา คณะสังคมศาสตร์

ที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะสังคมศาสตร์ร่วมแสดงความยินดีและกล่าวต้อนรับบุคลากร สายปฏิบัติการคนใหม่ คือ นางสาววศินี เหลียวพานิช สังกัดสำนักงานคณบดี และนางสาวอภิสรา  ใจกล้า สังกัดภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ ณ ห้องประชุมอนันต์  เจียมเจริญ ชั้น 4 อาคารบริการศ.มล.ปิ่น มาลากุล

ข่าวที่น่าสนใจ

เสวนาวิชาการ เนื่องในโอกาสวันสถาปนาคณะสังคมศาสตร์ ครบรอบ 46 ปี เรื่อง "ตาลีบัน สารพันปัญหา ? กับอนาคตอัฟกานิสถาน"
แนะนำคณะผู้บริหารคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปี 2564 
ช่องทางติดต่อคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนคินทรวิโรฒ ในสถานการณ์โควิด-19 เดือนกรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป สามารถติดต่อตามรายละเอียดดังภาพ