ประกาศคณะสังคมศาสตร์ เรื่อง นิสิตคณะสังคมศาสตร์ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 (COVID-19) ฉบับที่ 5 ลงวันที่ 16 เมษายน 2564 

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ

Attachments:
FileDescriptionFile sizeDownloadsLast modified
Download this file (SWU-COVID-19-vol-5-160464.pdf)เอกสารแนบประกาศฉบับที่ 5280 kB892021-04-16 15:53

ตามประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (2) 7-2537 ซึ่งจะมีการสอบคัดเลือกในวันที่ 20 เมษายน 2564 นั้น เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ในขณะนี้ คณะสังคมศาสตร์ จึงขอเลื่อนการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งตำแหน่งดังกล่าว

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง https://news.swu.ac.th/show_newsdetail.asp?ID=31348

ประกาศคณะสังคมศาสตร์ เรื่อง นิสิตคณะสังคมศาสตร์ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 (COVID-19) ฉบับที่ 4 ลงวันที่ 15 เมษายน 2564 

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ

Attachments:
FileDescriptionFile sizeDownloadsLast modified
Download this file (SWU-COVID-19-vol-4-150464.pdf)เอกสารแนบประกาศฉบับที่ 4104 kB832021-04-15 15:09

 

ประกาศคณะสังคมศาสตร์ เรื่อง นิสิตคณะสังคมศาสตร์ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 (COVID-19) ฉบับที่ 1 ลงวันที่ 11 เมษายน 2564 และฉบับที่ 2 ลงวันที่ 12 เมษายน 2564

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ

Attachments:
FileDescriptionFile sizeDownloadsLast modified
Download this file (SWU-COVID-19-vol-1-2-120464.pdf)เอกสารแนบประกาศ ฉ1 และ ฉ 2225 kB1362021-04-12 09:47

 

ประกาศคณะสังคมศาสตร์ เรื่อง นิสิตคณะสังคมศาสตร์ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 (COVID-19) ฉบับที่ 3 ลงวันที่ 14 เมษายน 2564 

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ

Attachments:
FileDescriptionFile sizeDownloadsLast modified
Download this file (SWU-COVID-19-vol-3-140464.pdf)เอกสารแนบประกาศฉบับที่ 3146 kB1002021-04-14 14:18

ผู้บริหารคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ให้ความสำคัญในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต การประพฤติมิชอบ และมีความมุ่งมั่นที่จะบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ 

ข่าวที่น่าสนใจ

เสวนาวิชาการ เนื่องในโอกาสวันสถาปนาคณะสังคมศาสตร์ ครบรอบ 46 ปี เรื่อง "ตาลีบัน สารพันปัญหา ? กับอนาคตอัฟกานิสถาน"
แนะนำคณะผู้บริหารคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปี 2564 
ช่องทางติดต่อคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนคินทรวิโรฒ ในสถานการณ์โควิด-19 เดือนกรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป สามารถติดต่อตามรายละเอียดดังภาพ