ข่าวประชาสัมพันธ์
Information
ข่าวและกิจกรรม

2nd International Conference on Geography and Geoinformatics for Sustainable Development

Information

2nd International Conference on Geography and Geoinformatics for Sustainable Development (2nd ICGGS) “Geography and Geoinformatics for Sustainable Future” First Announcement 21-22 January 2021, Phuket, THAILAND. 4 Preliminary Scientific Sessions, Natural resources & environment, Socio-economic , Geography and Geoinformatics applications, Geography and Geoinformatics education

Attachments:
FileDescriptionFile sizeDownloadsLast modified
Download this file (First_circular_brochure.pdf)Brochure2nd ICGGS771 kB582020-03-06 05:11
ข่าวประชาสัมพันธ์

เนื่องด้วย สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย หรือ CAAT (Civil Aviation Authority of Thailand) ได้ประกาศเรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตและเงื่อนไขในการบังคับหรือปล่อยอากาศยานซึ่งไม่มีนักบินประเภทอากาศยานที่ควบคุมการบิยจากภายนอก พ.ศ. 2558 โดยอากาศยานในประเภทนี้แบ่งเป็นสองประเภท

Attachments:
FileDescriptionFile sizeDownloadsLast modified
Download this file (swu_drone_annouce2020.PDF)ดาวน์โหลดเอกสารแนบข้อกำหนเหลักเกณฑ์การขออนุญาต32 kB482020-03-03 10:05
ข่าวประชาสัมพันธ์

เนื่องในโอกาสวันเด็กผู้หญิงสากล องค์การแพลน อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย และภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมกันจัดกิจกรรมรณรงค์ “Girls Get Equal” เพื่อสร้างความตระหนักรู้เรื่องความเสมอภาคสำหรับเด็กผู้หญิง และรณรงค์ให้สังคมเห็นความสำคัญของความเสมอภาคในการเข้าถึงสิทธิ

นายธนภัทร จังพานิช บัณฑิตภาควิชาประวัติศาสตร์และนางสาวพันธิตรา คำนวน นิสิตชั้นปีที่ 3 ภาควิชาประวัติศาสตร์เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการแม่โขง-ล้านช้างภายใต้กรอบความร่วมมือวัฒนธรรม เมื่อวันที่ 1 - 5 ตุลาคม พ.ศ.2562 ณ กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา โดยนำเสนอผลงาน

คณะสังคมศาสตร์ ขอแสดงความยินดี กับ นายธนกร พูดเพราะ นิสิตสาขาวิชาสังคมศึกษา (กศ.บ.) ชั้นปีที่ 1 ภาควิชาสังคมวิทยา คณะสังคมศาสตร์ ที่ได้เข้ารับรางวัล “เด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2562” สาขาศิลปวัฒนธรรม เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ 20 กันยายน 2562 จาก ฯพณฯ อำพน กิตติอำพน องคมนตรี

Information
ข่าวและกิจกรรม

ดาวน์โหลดแผ่นพับประชาสัมพันธ์

Information

ดาวน์โหลดแผ่นพับประชาสัมพันธ์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประกอบไปด้วย ข้อมูลการศึกษาต่อ หลักสูตรที่ดำเนินการสอน เครื่อข่ายความร่วมมือ ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลการติดต่อ ฯลฯ (TH/EN) Brochures in English Version, Faculty of Social Sciences SWU

Attachments:
FileDescriptionFile sizeDownloadsLast modified
Download this file (En_pageA.jpg)Download attachmentBrochure in english page A1925 kB602019-09-22 14:04
Download this file (En_pageB.jpg)Download attachmentBrochure in english page B1289 kB642019-09-22 14:04
Download this file (Th_pageA.jpg)ดาวน์โหลดเอกสารแนบแผ่นพับภาษาไทยแผ่นที่ 11954 kB572019-09-22 14:06
Download this file (Th_pageB.jpg)ดาวน์โหลดเอกสารแนบแผ่นพับภาษาไทยแผ่นที่ 21287 kB702019-09-22 14:05

ข่าวที่น่าสนใจ

ข่าวประชาสัมพันธ์ เนื่องในโอกาสวันเด็กผู้หญิงสากล องค์การแพลน อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย และภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมกันจัดกิจกรรมรณรงค์ “Girls Get Equal”...
ข่าวประชาสัมพันธ์ เนื่องด้วย สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย หรือ CAAT (Civil Aviation Authority of Thailand) ได้ประกาศเรื่อง...
ข่าวประชาสัมพันธ์ 2nd International Conference on Geography and Geoinformatics for Sustainable Development (2nd ICGGS) “Geography and Geoinformatics for Sustainable Future” First Announcement 21-22 January 2021,...