ประกาศคณะสังคมศาสตร์ เรื่อง นิสิตคณะสังคมศาสตร์ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 (COVID-19) ฉบับที่ 9 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2564

Attachments:
FileDescriptionFile sizeDownloadsLast modified
Download this file (SWU-COVID-19-vol-9-170664.pdf)เอกสารแนบประกาศฉบับที่ 9439 kB42021-06-18 04:46

 

ช่องทางติดต่อคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนคินทรวิโรฒ ในสถานการณ์โควิด-19 เดือนเมษายน 2564 เป็นต้นไป สามารถติดต่อตามรายละเอียดดังภาพ (ปรับปรุง 05-05-64)

Information
ข่าวและกิจกรรม

ประเมินคุณธรรมความโปร่งใส 2021

Information

 

ขอเชิญเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุรธรรมและความโปร่งใสรระดับชาติ ระยะเวลาในการทำแบบประเมิน ตั้งแต่ 1 เมษายน - 31 พฤษภาคม 2564

คณะสังคมศาสตร์ ขอแสดงความยินดี กับ ผศ.ดร.ชูเดช โลศิริ ในโอกาสที่ได้รับรองสมรรถนะและประสิทธิภาพในการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพของสหราชอาณาจักร (UKPSF) ในระดับ FELLOW จากสถาบัน HIGHER EDUCATION ACADEMY

ประกาศคณะสังคมศาสตร์ เรื่อง นิสิตคณะสังคมศาสตร์ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 (COVID-19) ฉบับที่ 8 ลงวันที่ 19 เมษายน 2564 

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ

Attachments:
FileDescriptionFile sizeDownloadsLast modified
Download this file (SWU-COVID-19-vol-8-190464.pdf)เอกสารแนบประกาศฉบับที่ 892 kB1092021-04-19 13:08

ประกาศคณะสังคมศาสตร์ เรื่อง นิสิตคณะสังคมศาสตร์ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 (COVID-19) ฉบับที่ 7 ลงวันที่ 19 เมษายน 2564 

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ

Attachments:
FileDescriptionFile sizeDownloadsLast modified
Download this file (SWU-COVID-19-vol-7-190464.pdf)เอกสารแนบประกาศฉบับที่ 789 kB992021-04-19 06:30

ข่าวที่น่าสนใจ

ประกาศคณะสังคมศาสตร์ เรื่อง นิสิตคณะสังคมศาสตร์ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 (COVID-19) ฉบับที่ 9 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2564
  ช่องทางติดต่อคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนคินทรวิโรฒ ในสถานการณ์โควิด-19 เดือนเมษายน 2564 เป็นต้นไป สามารถติดต่อตามรายละเอียดดังภาพ (ปรับปรุง 05-05-64)
  ขอเชิญเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุรธรรมและความโปร่งใสรระดับชาติ ระยะเวลาในการทำแบบประเมิน ตั้งแต่ 1 เมษายน - 31 พฤษภาคม 2564