พิมพ์
หมวด: วารสารคณะสังคมศาสตร์
ฮิต: 703
Information
703 hits 25 พฤศจิกายน 2561 วารสารคณะสังคมศาสตร์

แบบรับรองบทความวิจัยและแบบรับรองบทความวิจัย

Information

1. แบบเสนอผลงานวิชาการเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ฉบับปี 2562
2. แบบรับรองบทความวิจัยจากปริญญานิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์

ดาวน์โหลดเอกสารแนบทั้งสองหัวข้อในรูปแบบ PDF ตามลิงค์แนบด้านล่าง


Attachments:
FileDescriptionFile sizeDownloadsLast modified
Download this file (j_soc_2562_form.pdf)ดาวน์โหลดเอกสารแนบแบบเสนอผลงานวิชาการ/แบบรับรองผลงานวิจัย99 kB2812019-09-15 07:13