Information
353 hits 08 กันยายน 2562 การจัดการความรู้ฝ่ายวิจัย

การเขียนโครงการวิจัยขอรับการสนุนทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก

Information

km research 2562

(รองศาสตราจารย์ ดร.ชลวิทย์ เจียรจิตต์ : คณบดีคณะสังคมศาสตร์) สิ่งสำคัญที่สุดของการทำงานคือ การตั้งเป้าหมายของตนเองว่าเราจะทำอะไร เมื่อไหร่ และไปให้ถึงจุดหมายนั้น ในตอนเริ่มต้นของการเป็นอาจารย์ก็ติดตามท่านอาจารย์ผู้ใหญ่เช่น รศ.ดร.ธำรงค์ อุดมไพจิตร ไปนำเสนอทุนวิจัย กับหน่วยงานต่างๆ ประเด็นสำคัญอย่าปฏิเสธงานวิจัยที่มีคนมาชักชวนให้ทำร่วมด้วย ซึ่งจะเป็นการฝึกปรือฝีมือของการนำเสนอ การเขียนโครงการวิจัยไปเรื่อยๆ นำสิ่งที่มีข้อเสนอแนะไปปรับปรุง และพัฒนาขึ้นมาจนเป็นหัวหน้าโครงการเอง

สำคัญที่สุดคือ connection ที่ควรมี สำหรับตัวเอง การมี connection คือการทำงานกับหน่วยงานต่างๆที่มีทุนและเราเคยเสนอทุนวิจัยไป เช่นสสส. และถ้าเราทำดีเขาก็จะติดต่อเรามาอีกครั้งในการทำหัวข้อหรือประเด็นที่เขาสนใจ

ดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็มได้ตามไฟล์แนบ 

Attachments:
FileDescriptionFile sizeDownloadsLast modified
Download this file (km_research_2562.pdf)ดาวน์โหลดเอกสารแนบการจัดการความรู้ฝ่ายวิจีย ปี2562255 kB02019-09-08 07:18