news intro2

ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง แนวทางปฏิบัติสำหรับการจัดการเรียนการสอนเพื่อการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 update 16 มีนาคม 2563 รายละเอียเพิ่มได้ที่

Attachments:
FileDescriptionFile sizeDownloadsLast modified
Download this file (update-Announcement_of-SWU_Committee-on-CoVid-Care-process_with_ATTD.pdf)ดาวน์โหลดเอกสารแนบปรับปรุง 16 มีนาคม 25632977 kB142020-03-17 01:49

news intro2

ส่วนพัฒนากายภาพ สำนักงานอธิการบดี ขอแจ้งตารางการให้บริการรถรับ-ส่งคณะกรรมการงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561 ตั้งแต่วันที่ 8-12 พฤศจิกายน 2562

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ผู้ส่งข่าว อินทนนท์ จั่นนิลลา
E-mail ผู้ส่งข่าว This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
วันเริ่มประกาศข่าว 28 ตุลาคม 2562 ถึง 12 พฤศจิกายน 2562

 

Attachments:
FileDescriptionFile sizeDownloadsLast modified
Download this file (10000129932.pdf)ดาวน์โหลดเอกสารแนบเอกสารแนบข่าวประชาสัมพันธ์99 kB362019-10-29 02:04

ด้วย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กำหนดจัดงานปีใหม่ Happy New Year 2020 "SWU IN WONDERLAND" เนื่องในโอกาสวันปีใหม่ ปีพุทธศักราช 2563 ในวันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม 2562 ณ บริเวณลานหน้าอาคารสำนักงานอธิการบดี (อาคาร 9) และสนามกีฬากลาง ม.ร.ว. จุรีพรหม กมลาศน์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร เพื่อขอบคุณบุคลากรมหาวิทยาลัยที่ได้ทุ่มเททำงานมาตลอดทั้งปี 2562

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ

Attachments:
FileDescriptionFile sizeDownloadsLast modified
Download this file (newyear2020.gif)ดาวน์โหลดเอกสารแนบรายละเอียดเพิ่มเติม137 kB262019-12-16 03:58

news intro2

ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง การได้รับเงินเดือน ค่าจ้าง สวัสดิการ และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของพนักงานมหาวิทยาลัย ฉบับที่ ๒/๒๕๕๙

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ

Attachments:
FileDescriptionFile sizeDownloadsLast modified
Download this file (swu-benefit.pdf)ดาวน์โหลดเอกสารแนบเงินเดือน ค่าจ้าง สวัสดิการ ฯ1672 kB342019-10-16 11:38