ร้านครุยสุกัญญาเปิดให้บริการ วัดตัวชุดครุย, ชุดสูท และ ชุดข้าราชการ รอบที่ 1 วันที่ 9 - 29 กันยายน 62 ยกเว้นวันที่ 12 กันยายน 62 หยุดบริการ 1 วัน


ประกาศ การให้บริการวัดตัวชุดครุย ชุดสูท และ ชุดข้าราชการ
ร้านครุยสุกัญญาจะเข้าให้การบริการ วัดตัวชุดครุย, ชุดสูท และ ชุดข้าราชการ รอบที่ 1
🗓ตั้งแต่วันที่ 9 -29 กันยายน พ.ศ. 2562
(เวลา 10.00 – 16.00 น. ) เปิดให้บริการทุกวัน
สถานที่ อาคารนวัตกรรม : ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี (ตึก 400 ล้าน)
📍ยกเว้นวันที่ 12 ก.ย. 2562 หยุดให้บริการ 1 วัน


รายละเอียดเพิ่มเติม

news intro2

บริการและสวัสดิการสำหรับนิสิต ปีการศึกษา 2562 

Attachments:
URLDescriptionFile sizeDownloadsLast modified
Access this URL (ดาวน์โหลดเอกสารแนบ)ดาวน์โหลดเอกสารแนบบริการและสวัสดิการสำหรับนิสิต1663 kB02019-09-13 10:45

news intro2

ข้อบังคับ ว่าด้วย กิจการและวินัยนิสิต มศว พ.ศ.2559

Attachments:
URLDescriptionFile sizeDownloadsLast modified
Access this URL (ดาวน์โหลดเอกสารแนบ)ดาวน์โหลดเอกสารแนบข้อบังคับ ว่าด้วย กิจการและวินัยนิสิต มศว พ.ศ.2559502 kB02019-09-13 10:12

news intro2

ประกาศ เรื่อง เกณฑ์การตัดคะแนนความประพฤตินิสิต

Attachments:
URLDescriptionFile sizeDownloadsLast modified
Access this URL (ดาวน์โหลดเอกสารแนบ)ดาวน์โหลดเอกสารแนบประกาศ เรื่อง เกณฑ์การตัดคะแนนความประพฤตินิสิต131 kB02019-09-13 10:15

news intro2

ข้อบังคับ ว่าด้วย เครื่องแต่งกายนิสิตภาคปกติ ชั้น ป.ตรี พ.ศ.2559

Attachments:
URLDescriptionFile sizeDownloadsLast modified
Access this URL (ดาวน์โหลดเอกสารแนบ)ดาวน์โหลดเอกสารแนบข้อบังคับ ว่าด้วย เครื่องแต่งกายนิสิตภาคปกติ ชั้น ป.ตรี พ.ศ.25591065 kB02019-09-13 09:50