ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการ Research Talk งานวิจัยและนวัตกรรม

ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการ Research Talk งานวิจัยและนวัตกรรม

ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการ Research Talk งานวิจัยและนวัตกรรม

ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการ Research Talk งานวิจัยและนวัตกรรม

visibility 1,309

             ด้วย สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ประสงค์จัดโครงการ Research Talk งานวิจัย และนวัตกรรม ในวันที่ 13 ธันวาคม 2566 เวลา 09.30 - 11.30 น. ณ ห้องประชุมสถาบันยุทธศาสตร์ ทางปัญญาและวิจัย ชั้น 19 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี และระบบถ่ายทอดสด  Facebook Live โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพในด้านการวิจัยและนวัตกรรม ของนิสิตและอาจารย์ในมหาวิทยาลัย ให้มีขีดความสามารถในการผลิตงานวิจัยและนวัตกรรม

 

 

ในการนี้ สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย จึงขอเชิญชวนบุคลากรที่สนใจเข้าร่วมโครงการ Research Talk งานวิจัยและนวัตกรรม ดังนี้

 

 

                                1. แบบ On-site ณ ห้องประชุมสถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ชั้น 19 โดยสมัครผ่านระบบ QR Code ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 6 ธันวาคม 2566 (รับสมัครจำนวนจำกัด)

 

 

                                 2. ผ่านระบบถ่ายทอดสด Facebook Live ทางเพจ Facebook Research SWU

ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการ Research Talk งานวิจัยและนวัตกรรม
arrow_circle_down ดาวน์โหลด (1,078)
ประชาสัมพันธ์บทเรียนออนไลน์ e-Learning หลักสูตรการปกป้องอาสาสมัคร (Human Subject Protection)

ประชาสัมพันธ์บทเรียนออนไลน์ e-Learning หลักสูตรการปกป้องอาสาสมัคร (Human Subject Protection)

การเสนอชื่อเข้ารับรางวัลงานวันนักวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปี 2567

การเสนอชื่อเข้ารับรางวัลงานวันนักวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปี 2567

บริการซอฟต์แวร์เอสพีเอสเอส (SPSS)

บริการซอฟต์แวร์เอสพีเอสเอส (SPSS)

SPSS Statistics เป็นซอฟต์แวร์ทางสถิติชั้นนำที่ใช้เพื่อแก้ปัญหาธุรกิจและการวิจัยที่หลากหลาย มีเทคนิคหลากหลายรวมถึงการวิเคราะห์เฉพาะกิจการทดสอบสมมติฐานและ