ประกาศรายชื่อและสถานที่สอบ SWU-SET รหัส 64 คณะสังคมศาสตร์

ประกาศรายชื่อและสถานที่สอบ SWU-SET รหัส 64 คณะสังคมศาสตร์

ประกาศรายชื่อและสถานที่สอบ SWU-SET รหัส 64 คณะสังคมศาสตร์

ประกาศรายชื่อและสถานที่สอบ SWU-SET รหัส 64 คณะสังคมศาสตร์

visibility 1,852

ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบ วัดระดับสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ   

 

วันอาทิตย์ที่ 19 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 - 12.00 น.

ณ อาคารเรียนรวมอเนกประสงค์ (ตึก 14)

 

รายชื่อ ผู้เข้าสอบ
 
 
 
ดาวน์โหลดไฟล์เอกสารด้านล่าง
 
 
 

 

 
ประกาศรายชื่อและสถานที่สอบ SWUSET รหัส 64 คณะสังคมศาสตร์.pdf
arrow_circle_down ดาวน์โหลด (1,852)
ขอความอนุเคราะห์ให้นิสิตทุกชั้นปีทำแบบวัดสุขภาพใจนิสิต มศว ออนไลน์

ขอความอนุเคราะห์ให้นิสิตทุกชั้นปีทำแบบวัดสุขภาพใจนิสิต มศว ออนไลน์

พิธีถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แด่ สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี

พิธีถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แด่ สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี

ประชาสัมพันธ์ ถึงนิสิตทุกคณะ ทุกชั้นปี

ประชาสัมพันธ์ ถึงนิสิตทุกคณะ ทุกชั้นปี

กรุณาทำแบบสำรวจและคัดกรอง ความพิการเพื่อการดูแลช่วยเหลือสนับสนุน ทางการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ ผ่าน QR CODE