ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ทุนการศึกษาคณะสังคมศาสตร์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ทุนการศึกษาคณะสังคมศาสตร์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ทุนการศึกษาคณะสังคมศาสตร์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ทุนการศึกษาคณะสังคมศาสตร์

visibility 1,104

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ทุนการศึกษาคณะสังคมศาสตร์ เนื่องในวันสถาปนาคณะสังคมศาสตร์ ครบรอบ 47 ปี จำนวน 291 คน ตามรายชื่อแนบท้ายประกาศ

https://drive.google.com/file/d/1aRJDtsp0nKZpayhPdF5TP2MquPrTjRSh/view?usp=sharing

 

โดยคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกนิสิตรับทุนการศึกษาฯ มีกำหนดการสัมภาษณ์ทุนการศึกษา

ในวันเสาร์ที่ 30 กรกฎาคม 2565 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting ID: 976 2288 0131 จำนวน 2 รอบ คือ

 

ลำดับที่ 1 - 150 สอบสัมภาษณ์รอบเช้า เวลา 09.00 - 12.00 น.

ลำดับที่ 151 - 291 สอบสัมภาษณ์รอบบ่าย เวลา 13.30 - 16.00 น.

 

ลงทะเบียนสอบสัมภาษณ์ รอบเช้าเวลา 08.50 - 09.00 น. และรอบบ่ายเวลา 13.20 - 13.30 น. หากนิสิตเข้าระบบช้ากว่าเวลาสัมภาษณ์ที่นัดหมาย ลำดับคิวสัมภาษณ์จะถูกนำไปต่อท้ายคิวสุดท้าย

** เมื่อเข้าระบบ Zoom ขอให้ตั้งชื่อเป็น “ลำดับที่_ชื่อและนามสกุล” **

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Line : @ss_swu ทั้งนี้ หากไม่มาสัมภาษณ์ตามวันและเวลาที่กำหนดจะถือว่าท่านสละสิทธิ์

ส่งเสริมคุณธรรมความโปรงใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ลดโลกร้อนด้วย Carbon Neutrality และ Net Zero Emissions

ลดโลกร้อนด้วย Carbon Neutrality และ Net Zero Emissions

ในการประชุม COP26 หรือ การประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 26 ณ เมืองกลาสโกว์ ประเทศสกอตแลนด์ มีผู้แทนจากกว่า 200 ประเทศทั่วโลกเข้าร่วมประชุม
ขั้นตอนการเข้าเรียนในชั้นเรียน สำหรับนิสิตคณะสังคมศาสตร์ 2/64

ขั้นตอนการเข้าเรียนในชั้นเรียน สำหรับนิสิตคณะสังคมศาสตร์ 2/64

อธิบายขั้นตอนการเข้าสู่คณะสังคมฯ และแนะนำวิธีใช้ระบบเช็คอิน ในการเรียนการสอนแบบไฮบริด ของคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เทอม 2 / 2564 โดยผู้เข้าเรียนและผู้ที่เกี่ยวข้อง ต้องปฏิบัติตามอย่าง