แบบเสนอผลงานวิชาการแบบรับรองบทความวิจัย

แบบเสนอผลงานวิชาการแบบรับรองบทความวิจัย

แบบเสนอผลงานวิชาการแบบรับรองบทความวิจัย

แบบเสนอผลงานวิชาการแบบรับรองบทความวิจัย

visibility 1,223

แบบเสนอผลงานวิชาการเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารสังคมศาสตร์ และ

แบบรับรองบทความวิจัยจากปริญญานิพนธ์

 

ดาวน์โหลดเอกสาร ตามลิงค์แนบด้านล่าง

 

 

 

 

 

วิธีการและกำหนดส่งต้นฉบับ

วิธีการและกำหนดส่งต้นฉบับ

วารสารรายฉบับ

ข้อกำหนดผลงานวิชาการที่ลงตีพิมพ์ในวารสารสังคมศาสตร์