ประกาศคณะสังคมศาสตร์ เรื่อง นิสิตคณะสังคมศาสตร์ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 (COVID-19) ฉบับที่ 1 ลงวันที่ 11 เมษายน 2564 และฉบับที่ 2 ลงวันที่ 12 เมษายน 2564

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ

Attachments:
FileDescriptionFile sizeDownloadsLast modified
Download this file (SWU-COVID-19-vol-1-2-120464.pdf)เอกสารแนบประกาศ ฉ1 และ ฉ 2225 kB132021-04-12 09:47

 

ประกาศคณะสังคมศาสตร์ เรื่อง นิสิตคณะสังคมศาสตร์ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 (COVID-19) ฉบับที่ 3 ลงวันที่ 14 เมษายน 2564 

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ

Attachments:
FileDescriptionFile sizeDownloadsLast modified
Download this file (SWU-COVID-19-vol-3-140464.pdf)เอกสารแนบประกาศฉบับที่ 3146 kB32021-04-14 14:18

ผู้บริหารคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ให้ความสำคัญในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต การประพฤติมิชอบ และมีความมุ่งมั่นที่จะบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ 

 

ประกาศรูปแบบการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี คณะสังคมศาสตร์ ภาคเรียนที่ 2/2563 เป็นการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ระหว่างวันที่ 4 - 29 มกราคม 2564

Attachments:
FileDescriptionFile sizeDownloadsLast modified
Download this file (announcement-2-2563.pdf)เอกสารแนบประกาศคณะสังคมศาสตร์ 2/2564429 kB2622020-12-30 12:55

 

ประกาศแนวทางปฏิบัติสำหรับการเรียนการสอนเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ covid-19 คณะสังคมศาสตร์ ขอประกาศให้การเรียนการสอนของนิสิต ทุกระดับของคณะสังคมศาสตร์  ทั้งปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2563 เป็นการเรียนการสอนรูปแบบผสมผสานระหว่างระบบออนไลน์กับ ณ คณะสังคมศาสตร์

Attachments:
FileDescriptionFile sizeDownloadsLast modified
Download this file (soc-covid19-01-feb-2021.pdf)เอกสารแนบประกาศคณะสังคมศาสตร์503 kB662021-02-05 11:57

 

สรรสาสน์สังคมศาสตร์ฉบับพิเศษนี้นอกจากจะเป็นที่ระลึกในโอกาสครบรอบการสถาปนาคณะสังคมศาสตร์ครบ 45 ปีแล้ว ยังเป็นการถอดบทเรียนการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จากผู้เขียนที่มีความเชี่ยวชาญในศาสตร์ที่หลากหลายอันเป็นส่วนหนึ่งของการบันทึกปรากฎการณ์ที่มีผลกระทบต่อสังคมและเป็นการบันทึกผลการเรียนรู้เพื่อความเจริญงอกงามของมวลมนุษยชาติต่อไป

Attachments:
FileDescriptionFile sizeDownloadsLast modified
Download this file (covid-19-soc-2020.pdf)เอกสารแนบสรรสาส์นสังคมศาสตร์ 25639913 kB11372020-12-29 06:51

ข่าวที่น่าสนใจ

  ประกาศคณะสังคมศาสตร์ เรื่อง นิสิตคณะสังคมศาสตร์ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 (COVID-19) ฉบับที่ 1 ลงวันที่ 11 เมษายน 2564 และฉบับที่ 2 ลงวันที่ 12 เมษายน 2564 ดาวน์โหลดเอกสารแนบ
  ประกาศคณะสังคมศาสตร์ เรื่อง นิสิตคณะสังคมศาสตร์ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 (COVID-19) ฉบับที่ 3 ลงวันที่ 14 เมษายน 2564  ดาวน์โหลดเอกสารแนบ
ผู้บริหารคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ให้ความสำคัญในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต การประพฤติมิชอบ และมีความมุ่งมั่นที่จะบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีคุณธรรม...