Up

งานสารบรรณ

ดาวน์โหลดงานเอกสารต่างๆ ของงานสารบรรณ

คำอธิบายการพิมพ์หนังสือราชการภาษาไทย
บันทึกเวียนประกาศ มศว 21 พ.ค. ฉบับแก้ไขแล้ว
หนังสือภายใน (ขนาด 1.5 ซม.)
หนังสือภายใน
จดหมายภายนอก/จดหมายสั่งการ/จดหมายประชาสัมพันธ์ (ขนาด 3 ซม.)
ตราประทับ (ขนาด 4.5 ซม.)
 
 
Powered by Phoca Download

สถานที่ติดต่อคณะสังคมศาสตร์

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 114 ถนนสุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 02-649-5000 ต่อ 15589 โทรสาร 02-664-4214