Topic-icon กฎ กติกา มารยาท ข้อบังคับ ในการใช้เว็บบอร์ด

3 years 4 months ago #7 by ss_admin

กฎ กติกา มารยาท ข้อบังคับ ในการใช้เว็บบอร์ดของ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

1. ห้ามตั้งกระทู้ เสนอข้อความหรือเนื้อหาอันเป็นการวิพากษ์วิจารณ์ หรือพาดพิงสถาบันพระมหากษัตริย์ และราชวงศ์ โดยเด็ดขาด

2. ห้ามตั้งกระทู้ เสนอข้อความหรือเนื้อหาอันเป็นการวิพากษ์วิจารณ์ หรือพาดพิงศาสนาใดๆ โดยเด็ดขาด

3. ห้ามตั้งกระทู้ เสนอข้อความหรือเนื้อหาที่เกี่ยวกับการเมืองโดยเด็ดขาด

4. ห้ามตั้งกระทู้ที่จะนำมาซึ่งความแตกแยกกันของสมาชิกภายในบอร์ด รวมถึงสังคมภายนอก

5. ห้ามเสนอข้อความ/เนื้อหา/รูปภาพ ที่ส่อไปในทางหยาบคาย ก้าวร้าว ลามก อนาจาร เกินกว่าที่บรรทัดฐานของสังคมจะยอมรับได้

6. ห้ามเสนอข้อความ หรือ รูปภาพ อันเป็นการใส่ความให้ร้ายบุคคลอื่น ให้ได้รับการดูหมิ่นเกลียดชังจากบุคคลอื่น โดยไม่มีแหล่งข่าวหรือที่มาของข้อมูลอ้างอิงที่ชัดเจน

7. ห้ามเสนอข้อความ รูปภาพ หรือเนื้อหาอันเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับสิ่งผิดกฎหมาย หรือศีลธรรมอันดีของสังคม

8. ขอสงวนสิทธิ์ในการตั้งชื้อ login ที่มีข้อความ อันอาจทำให้ผู้อื่นเข้าใจผิด หรือมีข้อความที่ไม่เหมาะสม

9. ขั้นตอนการดำเนินการตามปกติ หากมีการกระทำผิดกฏ กติกา มารยาท ข้อบังคับการใช้เว็บบอร์ด คือ 1. แจ้งเตือน 2. ทำการแบน User 3. ทำการลบ User ออกจากระบบ

10. การลบ User หรือแบน IP สมาชิก อยู่ในการพิจารณาของ admin และการตัดสินถือเป็นที่สิ้นสุด

11. หากพบปัญหาหรือการกระทำผิดกฎข้อบังคับ สามารถติดต่อได้ที่ห้องนี้

หากพบการกระทำผิดกฎข้อบังคับข้างต้น เว็ปไซต์ ขอสงวนสิทธิ์ในการใช้ ดุลยพินิจที่จะลบข้อความเหล่านั้นทั้งข้อความ หรือกระทู้เหล่านั้นออกไป โดยอาจแสดงเหตุผลหรือไม่แสดงเหตุผลก็ตาม รวมถึงการขยายผลในการดำเนินการอื่นๆ เพื่อปกป้องสิทธิของสาธารณชนตามสมควรจากผลแห่งความผิด หรือผลแห่งกิจกรรมนั้น

อนึ่ง ขอเพิ่มเติมสำหรับบุคคลหรือกุล่มบุคคล ที่ก่อการกระทำให้เกิดความแตกแยกให้กับสมาชิก ผู้ดูแลจะทำการรวบรวมหลักฐานและข้อมูล ส่งมอบให้ผู้บังคับบัญชา และดำเนินการเอาผิดตามกฏหมาย

ผู้ใช้งานที่ปฏิบัติผิด กฏ กติกา ข้อบังคับของเว็บไซท์แห่งนี้ พึงตระหนักว่าจะต้องรับผิดชอบต่อความผิดนั้นด้วยตัวเอง และข้อความหรือข้อมูลที่เสนอดังกล่าว อาจนำมาซึ่งการเปิดเผยที่มาและรายละเอียดส่วนตัวของผู้เสนอข้อความนั้นได้ โดยไม่ถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล

กรณีที่กิจกรรมใดที่ผู้ร่วมกิจกรรมทำให้เกิดขึ้น เข้าข่ายหรือเป็นความผิดทางอาญา ผู้บริหารเว็บไซท์แห่งนี้ถือว่า ผู้ดำเนินกิจกรรมดังกล่าวยินยอมให้ Internet Service Provider หรือผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต ที่เป็นแหล่งที่มาของกิจกรรมดังกล่าว เปิดเผยข้อมูลต่อผู้บริหารเว็บไซท์แห่งนี้ โดยไม่เป็นการผิดมารยาท หรือจรรยาบรรณ ของ ISP นั้นๆ และทางผู้ดูแล จะดำเนินการตามที่เห็นสมควรกับข้อมูลที่ได้รับนั้น

ผู้ดูแลเว็บไซต์
เมษายน 2559

Please Log in to join the conversation.

Time to create page: 0.217 seconds
Powered by Kunena Forum

สถานที่ติดต่อคณะสังคมศาสตร์

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 114 ถนนสุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 02-649-5000 ต่อ 15589 โทรสาร 02-664-4214