Topic-icon ขอเลื่อนกำหนดการปิดรับสมัครโครงการฝึกอบรม"สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" (ลูกไก่)

2 years 8 months ago #42 by ss_admin

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และสมาคมนักวิจัยแห่งชาติร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้กำหนดจัดโครงการฝึกอบรมด้านการปฏิบัติการ"สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" (ลูกไก่) ระหว่างวันที่ 25-29 เมษายน 2559 ณ ห้องประชุม อาคาร 11 ชั้น 9 (อาคารรับรอง) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และได้กำหนดการปิดรับสมุครในวันที่ 1 เมษายน 2559

ในการนี้เนื่องจากมีผู้สมัครเป็นจำนวนมาก ทางสถาบันวิจัยและพัฒนามีความจำเป็นต้องรวบรวมเอกสารสมัครพร้อมคุรสมบัติให้กับสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เป็นผู้พิจารณาคัดเลือกเข้าอบรม ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาในการพิจรณา จึงขอเลื่อนเวลากำนหหารปิดรับสมัครเป็นวันที่ 9 มีนาคม 2559

รายละเอียดเพิ่มเติม download

Please Log in to join the conversation.

Time to create page: 0.427 seconds
Powered by Kunena Forum

สถานที่ติดต่อคณะสังคมศาสตร์

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 114 ถนนสุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 02-649-5000 ต่อ 15589 โทรสาร 02-664-4214