แจ้งไม่ขอพักในหอพักนิสิต ของนิสิตชั้นปีที่ 1

 

ด้วยศูนย์บริหารกิจการหอพัก ให้นิสิตชั้นปีที่1 พักในหอพักเป็นประจำทุกปีการศึกษานั้น ในปีการศึกษา 2560 หากนิสิตชั้นปีที่ 1 ไม่ประสงค์อยู่หอพักของมหาวิทยาลัย นิสิตสามรถกรอกข้อมูลตาม แบบฟอร์ม และส่งกลับมายังหอพักภายใน วันที่ 13 กรกฏาคม 2560

ดาวร์โหลดเอกสาร

โครงการค่ายสร้างแรงบันดาลใจเพื่อรับใช้สังคม

ส่วนกิจการเพื่อสังคม ร่วมกับ กองกิจการนิสิต และวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอเชิญชวนนิสิตชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 
ทุกคณะเข้าร่วม "โครงการค่ายสร้างแรงบันดาลใจเพื่อรับใช้สังคม" 
กำหนดจัดโครงการทั้งหมด 4 รุ่น รุ่นละไม่เกิน 150 คน ใช้เวลารุ่นละ 4 วัน 3 คืน 
รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 14 - 17 มิถุนายน 2560 
รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 28 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2560 
รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 12 - 15 กรกฎาคม 2560 และ
รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 25 - 28 กรกฎาคม 2560
ณ วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จังหวัดสระแก้ว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการเป็นมหาวิทยาลัยต้นแบบ ของการนำนิสิตทุกคณะ ในชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 เข้าสู่กระบวนการจิตอาสาการสร้างแรงบันดาลใจเพื่อการรับใช้สังคม พร้อมทั้งสร้างพลังร่วมจากทุกภาคส่วนของมหาวิทยาลัย เพื่อเรียนรู้และพัฒนาร่วมกับชุมชน :-

**สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการวิชาการแก่ชุมชน โทร. 0-2649-5000 ต่อ 15917, 15928 และ 15669 ในเวลาราชการเท่านั้น**

สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ตามลิ้งค์ด้านล่างนี้:-
Portals/100/ใบสมัครโครงการค่ายฯ.pdf

พิธีมอบเอกสารแนวการดำเนินงานของชมรมเมาไม่ขับ โดยคณะนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

พิธีมอบเอกสารแนวการดำเนินงานของชมรมเมาไม่ขับ โดยคณะนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

Read more: พิธีมอบเอกสารแนวการดำเนินงานของชมรมเมาไม่ขับ โดยคณะนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

พิธีมอบเกียรติบัตรแสดงความยินดีแก่นิสิตตัวแทนคณะสังคมศาสตร์ เข้าร่วมการประชุมสุดยอดเยาวชนอาเซียน-รัสเซีย

พิธีมอบเกียรติบัตรแสดงความยินดีแก่นิสิตตัวแทนคณะสังคมศาสตร์ เข้าร่วมการประชุมสุดยอดเยาวชนอาเซียน-รัสเซีย

 

  

Read more: พิธีมอบเกียรติบัตรแสดงความยินดีแก่นิสิตตัวแทนคณะสังคมศาสตร์...

คณะสังคมศาสตร์ร่วมปรึกษาหารือกับผู้ทรงคุณวุฒิประเทศสหรัฐอเมริกา เตรียมการจัดงานสัมมนาวิชาการนานาชาติ

คณะสังคมศาสตร์ กำหนดจัดการประชุมเพื่อปรึกษาหารือ เตรียมความพร้อมในการจัดงานสัมมนาวิชาการนานาชาติ “Social Innovation for Social Enterprise” ร่วมกับ ผู้ทรงคุณวุฒิจากประเทศสหรัฐอเมริกา ในวันที่ 7 มกราคม 2559 ณ ห้องประชุมอนันต์  เจียมเจริญ ชั้น 4 อาคารบริการศาสตราจารย์ ม.ล.ปิ่น มาลากุล

 

Read more: คณะสังคมศาสตร์ร่วมปรึกษาหารือกับผู้ทรงคุณวุฒิประเทศสหรัฐอเมริกา เตรียมการจัดงานสัมมนาวิชาการนานาชาติ

สถานที่ติดต่อคณะสังคมศาสตร์

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 114 ถนนสุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 02-649-5000 ต่อ 15589 โทรสาร 02-664-4214