พิธีมอบเอกสารแนวการดำเนินงานของชมรมเมาไม่ขับ โดยคณะนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

พิธีมอบเอกสารแนวการดำเนินงานของชมรมเมาไม่ขับ โดยคณะนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

Read more: พิธีมอบเอกสารแนวการดำเนินงานของชมรมเมาไม่ขับ โดยคณะนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ประชุมการจัดทำ (ร่าง) หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

ประชุมการจัดทำ (ร่าง) หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

 

Read more: ประชุมการจัดทำ (ร่าง) หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

คณะสังคมศาสตร์ร่วมปรึกษาหารือกับผู้ทรงคุณวุฒิประเทศสหรัฐอเมริกา เตรียมการจัดงานสัมมนาวิชาการนานาชาติ

คณะสังคมศาสตร์ กำหนดจัดการประชุมเพื่อปรึกษาหารือ เตรียมความพร้อมในการจัดงานสัมมนาวิชาการนานาชาติ “Social Innovation for Social Enterprise” ร่วมกับ ผู้ทรงคุณวุฒิจากประเทศสหรัฐอเมริกา ในวันที่ 7 มกราคม 2559 ณ ห้องประชุมอนันต์  เจียมเจริญ ชั้น 4 อาคารบริการศาสตราจารย์ ม.ล.ปิ่น มาลากุล

 

Read more: คณะสังคมศาสตร์ร่วมปรึกษาหารือกับผู้ทรงคุณวุฒิประเทศสหรัฐอเมริกา เตรียมการจัดงานสัมมนาวิชาการนานาชาติ

ฝ่ายวิชาการ มศว เร่งพัฒนาหลักสูตรฯ เตรียมแข่งขันในตลาดสากล

ฝ่ายวิชาการ ร่วมกับ ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาและศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) จัดโครงการบริหารหลักสูตรให้ได้มาตรฐาน เพื่อการแข่งขันในตลาดสากล เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2559 ณ หอดนตรีและการแสดงอโศกมนตรี 1 ชั้น 4 อาคารนวัตกรรม : ศ.ดร.สาโรช บัวศรี โดยมี รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล

Read more: ฝ่ายวิชาการ มศว เร่งพัฒนาหลักสูตรฯ เตรียมแข่งขันในตลาดสากล

สถานที่ติดต่อคณะสังคมศาสตร์

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 114 ถนนสุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 02-649-5000 ต่อ 15589 โทรสาร 02-664-4214