โครงการบริหารจัดการพันธกิจร่วมคณะสังคมศาสตร์ และคณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคมและงานแสดงความยินดีกับคณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม

โครงการบริหารจัดการพันธกิจร่วมคณะสังคมศาสตร์ และคณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคมและงานแสดงความยินดีกับคณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม


เพื่อแสดงความยินดีกับคณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม เนื่องในโอกาสได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยให้จัดตั้งเป็น คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม ในการนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการและร่วมแสดงความยินดี และได้รับเกียรติจาก ผศ.นพ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และอดีตอธิการบดี มศว บรรยายหัวข้อ “นโยบายของรัฐที่มีต่อสังคมศาสตร์และบริหารธุรกิจเพื่อสังคม” 

คณะสังคมศาสตร์หารือถึงความร่วมมือทางวิชาการในประเด็นด้านสิทธิมนุษยชน (human rights) ร่วมกับองค์กรด้านสิทธิมนุษยชน

คณะสังคมศาสตร์หารือถึงความร่วมมือทางวิชาการในประเด็นด้านสิทธิมนุษยชน (human rights) ร่วมกับองค์กรด้านสิทธิมนุษยชน


รศ.ดร.ชลวิทย์ เจียรจิตต์ คณบดีคณะสังคมศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์คณะสังคมศาสตร์ ร่วมหารือถึงความร่วมมือทางวิชาการในประเด็นด้านสิทธิมนุษยชน (human rights) โดยได้รับเกียรติจากคุณสมชาย หอมลออ และองค์กรเกี่ยวกับด้านสิทธิมนุษยชนร่วมการประชุมดังกล่าว 

พิธีเปิดโครงการ Professor without Border

พิธีเปิดโครงการ Professor without Border 


รศ.ดร.ชลวิทย์  เจียรจิตต์ คณบดีคณะสังคมศาสตร์ ให้เกียรติกล่าวต้อนรับและเปิดโครงการ Professor without Border 

มอบของที่ระลึกแด่คณาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยเมจิ ประเทศญี่ปุ่น ในโอกาสสำเร็จการศึกษาในโครงการแลกเปลี่ยนระยะสั้นนิสิตนานาชาติ ประจำปีการศึกษา 2561

มอบของที่ระลึกแด่คณาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยเมจิ ประเทศญี่ปุ่น ในโอกาสสำเร็จการศึกษาในโครงการแลกเปลี่ยนระยะสั้นนิสิตนานาชาติ ประจำปีการศึกษา 2561 


รศ.ดร.ชลวิทย์ เจียรจิตต์ คณบดีคณะสังคมศาสตร์ มอบของที่ระลึกแด่คณาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยเมจิ ในโอกาสสำเร็จการศึกษาในโครงการแลกเปลี่ยนระยะสั้น ในวันที่              27 สิงหาคม 2561

คณบดีคณะสังคมศาสตร์ร่วมต้อนรับและเจรจาความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับ Professor Dr. Gabriele Gien. President. Catholic University of Eichstatt-Ingolstadt (KU) ประเทศเยอรมนี

คณบดีคณะสังคมศาสตร์ร่วมต้อนรับและเจรจาความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับ Professor Dr. Gabriele Gien. President. Catholic University of Eichstatt-Ingolstadt (KU)     ประเทศเยอรมนี 


รศ.ดร.ชลวิทย์ เจียรจิตต์ คณบดีคณะสังคมศาสตร์ ร่วมต้อนรับและเจรจาความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับ Professor Dr. Gabriele Gien. President. Catholic University of Eichstatt-Ingolstadt (KU) ประเทศเยอรมนี

สถานที่ติดต่อคณะสังคมศาสตร์

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 114 ถนนสุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 02-649-5000 ต่อ 15589 โทรสาร 02-664-4214