พิธีปิดโครงการแลกเปลี่ยนนิสิตนานาชาติ ประจำปีการศึกษา 2561 ร่วมกับมหาวิทยาลัยเมจิ ประเทศญี่ปุ่น ตามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างวันที่ 2-29 สิงหาคม 2561

พิธีปิดโครงการแลกเปลี่ยนนิสิตนานาชาติ ประจำปีการศึกษา 2561 ร่วมกับมหาวิทยาลัยเมจิ ประเทศญี่ปุ่น ตามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างวันที่ 2-29 สิงหาคม 2561 


 

วันสถาปนาคณะสังคมศาสตร์ ครบรอบ 43 ปี

วันสถาปนาคณะสังคมศาสตร์ ครบรอบ 43 ปี


 คณะสังคมศาสตร์ กำหนดจัดวันสถาปนาคณะสังคมศาสตร์ ครบรอบ 43 ปี เพื่อให้บุคลากรได้รำลึกถึงการก่อตั้งคณะสังคมศาสตร์ สืบสานวัฒนธรรม ประเพณี เสริมสร้างศักยภาพทางวิชาการ สร้างแรงบันดาลใจ และร่วมถึงสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นิสิต ศิษย์เก่า และผู้มีอุปการคุณ

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมกับ Yilin Normal University สาธารณรัฐประชาชนจีน

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมกับ Yilin Normal University สาธารณรัฐประชาชนจีน 


 

 

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือพัฒนาการศึกษา ระหว่าง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมกับ บริษัท อักษร เอ็ดดูเคชั่น จำกัด (มหาชน)

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือพัฒนาการศึกษา ระหว่าง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมกับ บริษัท อักษร เอ็ดดูเคชั่น จำกัด (มหาชน) 


 

 

โครงการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน CPR จัดโดย : ฝ่ายบริการชุมชน คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

โครงการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน  CPR จัดโดย : ฝ่ายบริการชุมชน คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 


โครงการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน  CPR จัดโดย : ฝ่ายบริการชุมชน คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 

สถานที่ติดต่อคณะสังคมศาสตร์

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 114 ถนนสุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 02-649-5000 ต่อ 15589 โทรสาร 02-664-4214