Display # 
Title Hits
โครงการแลกเปลี่ยนระยะสั้น 2562 401
แบบวัด swu life ออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2561 ผ่าน QR Code 326
สัมนาทางการตลาด 412
เปิดรับทุนรัฐบาลประจำปี2561 1506
เปิดรับทุนuis ประจำปี2561 903
แจ้งไม่ขอพักในหอพักนิสิต ของนิสิตชั้นปีที่ 1 1955
โครงการค่ายสร้างแรงบันดาลใจเพื่อรับใช้สังคม 1047
พิธีมอบเกียรติบัตรแสดงความยินดีแก่นิสิตตัวแทนคณะสังคมศาสตร์ เข้าร่วมการประชุมสุดยอดเยาวชนอาเซียน-รัสเซีย 1657
พิธีมอบเอกสารแนวการดำเนินงานของชมรมเมาไม่ขับ โดยคณะนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 1883
คณะสังคมศาสตร์ร่วมปรึกษาหารือกับผู้ทรงคุณวุฒิประเทศสหรัฐอเมริกา เตรียมการจัดงานสัมมนาวิชาการนานาชาติ 2306

สถานที่ติดต่อคณะสังคมศาสตร์

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 114 ถนนสุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 02-649-5000 ต่อ 15589 โทรสาร 02-664-4214