วารสารคณะสังคมศาสตร์

ข่าว ประชุม อบรม สัมมนา

Filter
Display # 
Title Published Date Hits
โครงการพัฒนาศักยภาพการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2561 รุ่น 1 เรื่อง การอบรมเชิงปฏิบัติการ : การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย 04-10-17 199
การประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2560 22-09-17 142
2017 TISSS The International Symposium on Business and Social Sciences 05-09-17 235
ร่วมนำเสนอผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 23-08-17 154
1st International Conference on Geography and Geoinformatics for Sustainable Development (ICGGS 2018) 21-07-17 402
ขอเชิญร่วมงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ (Thailand Research Expo 2017)" 14-07-17 150
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการ โครงการประชุมวิชาการ "การรักษาโรคกับการใช้ยาสมุนไพรในวัฒนธรรมไทย-ไท" 04-06-17 152
ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมวิชาการนานาชาติไทยศึกษา ครั้งที่ 13 04-06-17 158
งานสัมมนานำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง “อัตลักษณ์ทางการแข่งขันของประเทศเอสโตเนียระหว่าง ค.ศ. 1991-2011” 04-06-17 145
ขอเชิญร่วมงานสัมมนา “วิจัยพลังงานสู่การใช้งานจริงอย่างยั่งยืน ปีที่ 2” 04-06-17 167
ฝ่ายวิชาการ สกว. สัญจร 04-06-17 95
การประชุมทางวิชาการมหาวิทยาลัยมหาสารคามวิจัย ครั้งที่ 12 04-06-17 134
โครงการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ เรื่อง “การฝึกอบรมบทบาทและหน้าที่ของผู้ประเมินในการพิจารณาโครงการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์” 04-06-17 91
ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมวิชาการนานาชาติด้านจีนศึกษา ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559 04-06-17 93
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศความหลากหลายทางชีวภาพและบริการของระบบนิเวศฯ 04-06-17 93
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้งานระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (ระบบ NRMS)” ประจำปีงบประมาณ 2559 ช่วงที่ 2 04-06-17 106
International Conference on Economics, Management and Social Study 04-06-17 87
ขอเชิญส่งบทความและเข้าร่วมประชุมวิชาการ เรื่อง นวัตกรรมเพื่อสุขภาวะชุมชน 04-06-17 77

ติดต่อฝ่ายวิจัยคณะสังคมศาสตร์

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
: อาคารคณะสังคมศาสตร์ (อาคาร 11)
เลขที่ 114 ซอยสุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทร.0-2649-5000 ต่อ 11724 และ 0-2258-4116 โทรสาร.0-2664-4214
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 099 4000 158 181
เฟสบุ๊ก facebook.com/socswu 

© 2016-2019 ฝ่ายวิจัยคณะสังคมศาสตร์

จำนวนผู้เยี่ยมชม

Today 14

Yesterday 7

Week 14

Month 396

All 5129