ข่าวทุนวิจัยภายใน

Filter
Display # 
Title Published Date Hits
ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเงินรายได้มหาวิทยาลัย ประเภทการวิจัยบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ 2561 20-06-18 151
ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยสำหรับสายปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปีงบประมาณ 2561 20-06-18 146
การสมัครรับทุนสนับสนุนผลงานที่ได้รับการรับรองจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา 19-01-18 207
แบบฟอร์มการรับสมัครทุนวิจัย รายได้คณะสังคมศาสตร์ 2561 16-01-18 429
การสมัครรับทุนสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 15-01-18 363
รับสมัครทุนอุดหนุนการวิจัย รายได้คณะสังคมศาสตร์ 2561 11-10-17 305
รับสมัครทุนอุดหนุนการวิจัย รายได้คณะสังคมศาสตร์ 2562 11-10-17 429
ทุนสนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิจัยและการเผยแพร่ ประจำปีงบประมาณ 2561 11-10-17 425
ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยที่จะขอรับงบประมาณแผนบูรณาการพัฒนาศักยภาพ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2562 21-09-17 301
ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยทุนสนับสนุนการทำวิจัยสถาบัน 15-06-17 258
ประกาศรับข้อเสนอทุนวิจัยมุ่งเป้า 2560 04-06-17 289
Healthcare Innovation Hub : for Community and Ageing Society 04-06-17 270
ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย เรื่องประชาคมอาเซียน ประจำปีงบประมาณ 2559 ครั้งที่ 2 04-06-17 224
ทุนจัดทำวารสารวิชาการด้านสังคมศาสตร์ 04-06-17 268
กสทช. เปิดรับการยื่นขอทุนปี 2558 ผ่านเว็บไซต์ของ กสทช. 04-06-17 202
ประกาศทุนสนับสนุนการทำวิจัยสถาบัน ประจำปี 2559 04-06-17 214

ติดต่อฝ่ายวิจัยคณะสังคมศาสตร์

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
: อาคารคณะสังคมศาสตร์ (อาคาร 11)
เลขที่ 114 ซอยสุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทร.0-2649-5000 ต่อ 11724 และ 0-2258-4116 โทรสาร.0-2664-4214
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 099 4000 158 181
เฟสบุ๊ก facebook.com/socswu 

© 2016-2019 ฝ่ายวิจัยคณะสังคมศาสตร์

จำนวนผู้เยี่ยมชม

Today 32

Yesterday 35

Week 32

Month 778

All 11282