วารสารคณะสังคมศาสตร์

ข่าวทุนวิจัยภายใน

Filter
Display # 
Title Published Date Hits
ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเงินรายได้มหาวิทยาลัย ประเภทการวิจัยบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ 2561 20-06-18 46
ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยสำหรับสายปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปีงบประมาณ 2561 20-06-18 49
การสมัครรับทุนสนับสนุนผลงานที่ได้รับการรับรองจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา 19-01-18 130
แบบฟอร์มการรับสมัครทุนวิจัย รายได้คณะสังคมศาสตร์ 2561 16-01-18 320
การสมัครรับทุนสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 15-01-18 203
รับสมัครทุนอุดหนุนการวิจัย รายได้คณะสังคมศาสตร์ 2561 11-10-17 199
ทุนสนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิจัยและการเผยแพร่ ประจำปีงบประมาณ 2561 11-10-17 189
ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยที่จะขอรับงบประมาณแผนบูรณาการพัฒนาศักยภาพ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2562 21-09-17 199
ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยทุนสนับสนุนการทำวิจัยสถาบัน 15-06-17 190
ประกาศรับข้อเสนอทุนวิจัยมุ่งเป้า 2560 04-06-17 220
Healthcare Innovation Hub : for Community and Ageing Society 04-06-17 195
ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย เรื่องประชาคมอาเซียน ประจำปีงบประมาณ 2559 ครั้งที่ 2 04-06-17 176
ทุนจัดทำวารสารวิชาการด้านสังคมศาสตร์ 04-06-17 198
กสทช. เปิดรับการยื่นขอทุนปี 2558 ผ่านเว็บไซต์ของ กสทช. 04-06-17 155
ประกาศทุนสนับสนุนการทำวิจัยสถาบัน ประจำปี 2559 04-06-17 160

ติดต่อฝ่ายวิจัยคณะสังคมศาสตร์

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
: อาคารคณะสังคมศาสตร์ (อาคาร 11)
เลขที่ 114 ซอยสุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทร.0-2649-5000 ต่อ 11724 และ 0-2258-4116 โทรสาร.0-2664-4214
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 099 4000 158 181
เฟสบุ๊ก facebook.com/socswu 

© 2016-2019 ฝ่ายวิจัยคณะสังคมศาสตร์

จำนวนผู้เยี่ยมชม

Today 9

Yesterday 16

Week 108

Month 363

All 5096