บุคลากรสำนักงานคณบดี

สำนักงานคณบดีคณะสังคมศาสตร์

 

 

 

     นางสาวศุภรดา เต็มภัทรกุล
     ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดีคณะสังคมศาสตร์

งานบริหารและธุรการ

 

 

 

     นางสาวเบญวรรณ สว่างคง
     นักวิชาการศึกษา     
     รักษาการแทนหัวหน้างานบริหารและธุรการ

นายปิยะพงษ์ ปิ่นวีระ

บุคลากร ชำนาญการ

น.ส.กัญญาภัค ชุมสกุล

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

น.ส.ณัฐณิชา พิมพ์นนท์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นายศิริ  คลี่ดอนยอ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นางสรญา สวนสมัย

    ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

นายสมศักดิ์ หมื่นพันธ์

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

นายสมาน กะมะรินทร์

  ช่างไฟฟ้า ช2

นายประเสริฐ จันทร์พิมี

   พนักงานขับรถ

งานบริการการศึกษา

 

 

 

   นางสาวนนทพร มีศิริ
   นักวิชาการศึกษา    
   หัวหน้างานบริการการศึกษา

นางเบญจมาศ เขมาศักดาสรรค์

  นักวิชาการศึกษา

น.ส.สินินาฎ ตรีเพ็ชร์

  นักวิชาการศึกษา

น.ส.อำภารัตน์ นวลทอง

   นักวิชาการศึกษา

นายกฤษณะ แก้วสายทับ

    นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

     
งานคลังและพัสดุ

 

 

 

      นางสมทรง แสงอุทัย

      นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ

      หัวหน้างานคลังและพัสดุ

น.ส.รัศมี ศรีสุข

นักวิชาการพัสดุ

นายเอกชัย มณีนารถ

นักวิชาการพัสดุ

   นายประวิทย์ ปารวัณอาภาภัทร

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

นายชลัช ฉันทะวิริยะกิจ

นักวิชาการเงินและบัญชี

น.ส.อัมพร ล้วนทอง

 ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

     
งานนโยบายและแผน

 

 

 

     นางสาวหทัยรัตน์ จันทร์มุกดา
     นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
     หัวหน้างานนโยบายและแผน

นายอนุพนธ์ คำปัน

นักวิชาการศึกษา

นายสุรพงษ์ ทรงเดช

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ชำนาญงาน

น.ส.ณันธภัท พรมดวง

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

น.ส.วราภรณ์ สุดอ่อง

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

 

สำนักงานคณบดีคณะสังคมศาสตร์

ข้อมูลการติดต่อ

การเดินทางโดยรถยนต์
ด้านถนนอโศกมนตรี
- มาได้จากเส้น ถ.รัชดาภิเษก, หรือมาทาง ถ.พระราม 3, แยกอโศก, แยกเพชรบุรี ทางด่วนที่ใกล้ ทางด่วนพระราม 9 และทางพิเศษศรีรัชแยกประดิษฐ์มนูธรรม

ด้านถนนสุขุมวิท 23
- มาได้จากเส้น ถ.สุขุมวิท หรือมาทาง ถ.พระราม 1 เข้าซอยสุขุมวิท 23 (มีปั๊ม Shell และตึกจัสมินระหว่างซอย) ขับตรงมาจากปากซอย 23 เรื่อยๆจนสุดซอย

ด้านถนนเพชรบุรีตัดใหม่
- เลี้ยวเข้าซอยพร้อมพงษ์ (แยกอิตัลไทย/สเต็กลาว) เข้าเส้นสุขุมวิท 39 วันเวย์ตามทางพร้อมจิตร และเข้าเส้นสุขุมวิท 31 สังเกตป้าย มศว ตลอดทาง เข้าด้านหลังโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร

การเดินทางโดยรถไฟฟ้า BTS
- สถานีอโศก ลง Exit 3 ข้ามฝั่ง (ลงทางเชื่อม MRT ได้) มายังซอยสุขุมวิท 23 ขึ้นวินมอเตอร์ไซค์ได้ตรง ซอยคาวบอย หรือเดินทะลุ Interchange 21 มาขึ้นมอเตอร์ไซค์ด้านหลังตึกได้

การเดินทางโดยรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT
รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT สถานีเพชรบุรี 
- ออกประตู 2 เดินย้อนข้ามคลองแสนแสบถึง 7-eleven ข้ามฝั่งไปโรงพยาบาลจักษุรัตนิน เดินเข้าไปจนสุดซอย 
- ออกประตู 1 เดินย้อนไปเส้น ถ.เพชรบุรี ข้ามสะพานลอย เข้าซอยตรง 7-eleven เดินข้ามคลองแสนแสบ ถึง มศว เป็นเส้นทางที่เดินเข้าไปได้ หรือขึ้นวินมอเตอร์ไซค์หน้าสถานี ราคา 10 บาท

รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT สถานีสุขุมวิท
- ออกประตู 2 เดินย้อนเข้าตึก Interchange 21 ออกด้านหลัง ขึ้นวินมอเตอร์ไซค์ซอยสุขุมวิท 23 ราคา 10 บาท 
- ออกประตู 1, 3 ขึ้นมอเตอร์ไซค์ วิ่งเส้นอโศกมนตรี ราคา 15 – 20 บาท เป็นเส้นทางที่ต้องต่อมอเตอร์ไซค์หรือเดินเข้าไป ประมาณ 10 – 20 นาที

การเดินทางเรือโดยสารคลองแสนแสบ
- ท่าเรือ มศว ประสานมิตร ถึง มศว ทันที
- ท่าเรือ สะพานอโศก เดินย้อนกลับมาถึง 7-eleven ข้ามฝั่งมาโรงพยาบาลจักษุรัตนิน เดินเข้าซอยสุดซอย
ให้บริการทุกวัน 5.30 – 20.30 น. (วันหยุดสุดสัปดาห์ปิด 19.00 น.)

การเดินทางโดยรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิ้งค์
- สถานีมักกะสัน ระหว่าง Airport Link มักกะสัน และ MRT สถานีกำแพงเพชร ใช้เวลาเดินประมาณ 300 เมตร และเดินข้ามคลองแสนแสบมา มศว รถไฟสายด่วนเปิดบริการทุกวันจาก 6.00 น. ไปถึงตี 24.00 น.

การเดินทางโดยรถประจำทาง
ด้านถนนเพชรบุรีตัดใหม่ 
- รถเมล์สาย 11, 23, 58, 60, 72, 93, 99, 113, 206, 512 เข้าซอยข้าง 7-eleven และ CP Freshmart ข้ามสะพานคลองแสนแสบ

ด้านถนนอโศกมนตรี 
- รถเมล์สาย 138, 98, 136 ลงหน้า Q House เดินเข้าลาน SWUNIPLEX หรือลงโรงพยาบาลจักษุรัตนิน เดินเข้าซอยด้านข้างมหาวิทยาลัย

ด้านถนนสุขุมวิท 23 
- รถเมล์สาย 2, 25 38, 40, 48, 98, 501, 508, 511 และ Airport bus ลงหน้าตึก jasmine เดินเข้าซอยสุขุมวิท 23 ต่อวินมอเตอร์ไซค์

อ้างอิง : ข้อมูลการเดินทาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ(ประสานมิตร) 

ที่ตั้ง
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
: อาคารบริการศาสตราจารย์ ม.ล.ปิ่น มาลากุล (ชั้น 3-12) ส่วนคณาจารย์และภาควิชา
: อาคารคณะสังคมศาสตร์ (อาคาร 11) ส่วนสำนักงานคณบดี และห้องเรียน, ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
เลขที่ 114 ซอยสุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทร.0-2649-5000 ต่อ 5589-90 และ 0-2258-4116 โทรสาร.0-2664-4214
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 099 4000 158 181
เว็บไซต์ http://soc.swu.ac.th
เฟสบุ๊ก https://www.facebook.com/socswu/

ประวัติคณะสังคมศาสตร์

ชื่อหน่วยงาน
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Faculty of Social Sciences Srinakharinwirot University

ที่ตั้ง
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประกอบด้วย 2 อาคาร

     : อาคารบริการศาสตราจารย์ ม.ล.ปิ่น มาลากุล (ชั้น 3-12) ส่วนคณาจารย์และภาควิชา 
     : อาคารคณะสังคมศาสตร์ (อาคาร 11) ส่วนสำนักงานคณบดี และห้องเรียน, ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
เลขที่ 114 ซอยสุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์.0-2649-5000 ต่อ 5589-90 และ 0-2258-4116 โทรสาร.0-2664-4214

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 099 4000 158 181
เว็บไซต์ http://soc.swu.ac.th
เฟสบุ๊ก https://www.facebook.com/socswu/

 

ประวัติความเป็นมาโดยย่อ

           

                มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีกำเนิดมาจากวิทยาลัยวิชาการศึกษา โดยได้รับการยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัย
   เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ.251
7 (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ เล่มที่ 91 ตอนที่ 112 วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2517)
   ในระยะที่เป็นวิทยาลัยวิชาการศึกษา คณะสังคมศาสตร์ยังมิได้แยกออกมาเป็นหน่วยงานอิสระ เรียกชื่อว่า คณะวิชามนุษยธรรมศึกษา                 และสังคมศาสตร์ประกอบด้วยแผนกวิชา ดังนี้

               1. แผนกวิชาภาษาและวรรณคดีไทย

               2. แผนกวิชาภาษาและวรรณคดีต่างประเทศ

               3. แผนกวิชาศิลปะและวัฒนธรรม

               4. แผนกวิชาศาสนาและปรัชญา

               5. แผนกวิชาประวัติศาสตร์

               6. แผนกวิชาภูมิศาสตร์

               7. แผนกวิชาสังคมวิทยา

                                                                         8. แผนกวิชาเศรษฐศาสตร์

               เมื่อวิทยาลัยวิชาการศึกษาได้รับการยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยแล้ว แผนกวิชาต่าง ๆ ของคณะมนุษยธรรมศึกษาและสังคมศาสตร์ได้เปลี่ยนเป็นภาควิชา แยกเป็นสังกัดใน          คณะมนุษยศาสตร์ และคณะสังคมศาสตร์

               จากประกาศของทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2518 (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 92 ตอนที่ 166                  วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2518) นั้น ถือได้ว่าวันที่ 22 สิงหาคม เป็นวันกำเนิดของคณะสังคมศาสตร์ มีหน่วยงานในสังกัด 6 ภาควิชา และหน่วยงานสนับสนุน 1 หน่วยงาน                        ได้แก่ ภาควิชาบริหารธุรกิจ ภาควิชาภูมิศาสตร์ ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ ภาควิชาประวัติศาสตร์ ภาควิชาสังคมวิทยา ภาควิชารัฐศาสตร์ และสำนักงานคณบดี

               ต่อมาวันที่ 26 พฤศจิกายน 2551 ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ได้แยกออกจากคณะสังคมศาสตร์ ไปเป็นสำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ และในวันที่ 7 ธันวาคม 2560 ภาควิชาบริหารธุรกิจได้แยกออกจากคณะสังคมศาสตร์ ไปเป็นคณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม ตามประกาศการจัดตั้งส่วนงานของมหาวิทยาลัย

               ปัจจุบันคณะสังคมศาสตร์มีหน่วยงานในสังกัดคณะสังคมศาสตร์ รวมทั้งสิ้น 4 ภาควิชา และหน่วยงานสนับสนุน 1 หน่วยงาน ดังนี้

               1. ภาควิชาประวัติศาสตร์

               2. ภาควิชาภูมิศาสตร์

               3. ภาควิชาสังคมวิทยา

               4. ภาควิชารัฐศาสตร์

               5. สำนักงานคณบดี

 

สถานที่ติดต่อคณะสังคมศาสตร์

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 114 ถนนสุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 02-649-5000 ต่อ 15589 โทรสาร 02-664-4214