คณะสังคมศาสตร์ร่วมปรึกษาหารือกับผู้ทรงคุณวุฒิประเทศสหรัฐอเมริกา เตรียมการจัดงานสัมมนาวิชาการนานาชาติ

คณะสังคมศาสตร์ กำหนดจัดการประชุมเพื่อปรึกษาหารือ เตรียมความพร้อมในการจัดงานสัมมนาวิชาการนานาชาติ “Social Innovation for Social Enterprise” ร่วมกับ ผู้ทรงคุณวุฒิจากประเทศสหรัฐอเมริกา ในวันที่ 7 มกราคม 2559 ณ ห้องประชุมอนันต์  เจียมเจริญ ชั้น 4 อาคารบริการศาสตราจารย์ ม.ล.ปิ่น มาลากุล

 

สถานที่ติดต่อคณะสังคมศาสตร์

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 114 ถนนสุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 02-649-5000 ต่อ 15589 โทรสาร 02-664-4214