คณะสังคมศาสตร์ร่วมปรึกษาหารือกับผู้ทรงคุณวุฒิประเทศสหรัฐอเมริกา เตรียมการจัดงานสัมมนาวิชาการนานาชาติ

  • Print

คณะสังคมศาสตร์ กำหนดจัดการประชุมเพื่อปรึกษาหารือ เตรียมความพร้อมในการจัดงานสัมมนาวิชาการนานาชาติ “Social Innovation for Social Enterprise” ร่วมกับ ผู้ทรงคุณวุฒิจากประเทศสหรัฐอเมริกา ในวันที่ 7 มกราคม 2559 ณ ห้องประชุมอนันต์  เจียมเจริญ ชั้น 4 อาคารบริการศาสตราจารย์ ม.ล.ปิ่น มาลากุล