โครงการบริการวิชาการแก่สังคม (งบประมาณเงินรายได้)

Social Impact after SE Approach (ปีที่ 1)

University Engagement (ปีที่ 2)

Social Innovation for Social Enterprise (ปีที่ 3)

Social Enterprise for Thailand 4.0 (ปีที่ 4)

สถานที่ติดต่อคณะสังคมศาสตร์

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 114 ถนนสุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 02-649-5000 ต่อ 15589 โทรสาร 02-664-4214