ประชุมการจัดทำ (ร่าง) หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

 ประชุมการจัดทำ (ร่าง) หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

             วันที่ 26 ธันวาคม 2559 คณะสังคมศาสตร์ กำหนดจัดการประชุมหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต เพื่อพิจารณาการจัดทำ (ร่าง) หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต  ณ ห้องประชุมอนันต์  เจียมเจริญ ชั้น 4 อาคารบริการ ศ.ม.ล.ปิ่น  มาลากุล 

 

สถานที่ติดต่อคณะสังคมศาสตร์

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 114 ถนนสุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 02-649-5000 ต่อ 15589 โทรสาร 02-664-4214