Soc Building

คณะสังคมศาสตร์ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันสถาปนาศูนย์บริการวิชาการ

คณะสังคมศาสตร์ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันสถาปนาศูนย์บริการวิชาการ


คณะสังคมศาสตร์ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันสถาปนาศูนย์บริการวิชาการ

            วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 ผู้บริหารคณะสังคมศาสตร์มอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีแด่ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ เนื่องในโอกาสวันสถาปนาศูนย์บริการวิชาการ ณ สำนักงานศูนย์บริการวิชาการ ชั้น 15 อาคารบริการศ. ม.ล.ปิ่น  มาลากุล 

 

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

วันนี้ 106

เมื่อวานนี้ 87

สัปดาห์นี้ 106

เดือนนี้ 2222

รวมทั้งหมด 12763

สถานที่ติดต่อคณะสังคมศาสตร์

 

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ 114 ถนนสุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 02-649-5000 ต่อ 15589 โทรสาร 02-664-4214

ปรัชญา
สร้างความรู้คู่คุณธรรม นำปัญญาพัฒนาสังคม
ปณิธาน
คณะสังคมศาสตร์มุ่งหวังที่จะผลิตพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีความรอบรู้ในวิชาการ มีคุณธรรม จริยธรรมและมีความรับผิดชอบ สามารถนำความรู้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์แก่สังคม
วิสัยทัศน์
องค์กรแห่งการเรียนรู้ บูรณาการความรู้สู่ชุมชน โดยอาศัยความร่วมมือจากองค์กรภายนอก