ประชุมยุทธศาสตร์ผู้บริหาร ครั้งที่ 5/2561


รศ.ดร.ชลวิทย์ เจียรจิตต์ คณบดีคณะสังคมศาสตร์ จัดการประชุมยุทธศาสตร์ ครั้งที่ 5/2561 เพื่อวางแผนการบริหารงานและการดำเนินงานด้านต่างๆ 

สถานที่ติดต่อคณะสังคมศาสตร์

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 114 ถนนสุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 02-649-5000 ต่อ 15589 โทรสาร 02-664-4214