คณะสังคมศาสตร์หารือถึงความร่วมมือทางวิชาการในประเด็นด้านสิทธิมนุษยชน (human rights) ร่วมกับองค์กรด้านสิทธิมนุษยชน


รศ.ดร.ชลวิทย์ เจียรจิตต์ คณบดีคณะสังคมศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์คณะสังคมศาสตร์ ร่วมหารือถึงความร่วมมือทางวิชาการในประเด็นด้านสิทธิมนุษยชน (human rights) โดยได้รับเกียรติจากคุณสมชาย หอมลออ และองค์กรเกี่ยวกับด้านสิทธิมนุษยชนร่วมการประชุมดังกล่าว 

สถานที่ติดต่อคณะสังคมศาสตร์

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 114 ถนนสุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 02-649-5000 ต่อ 15589 โทรสาร 02-664-4214