พิธีปิดโครงการแลกเปลี่ยนนิสิตนานาชาติ ประจำปีการศึกษา 2561 ร่วมกับมหาวิทยาลัยเมจิ ประเทศญี่ปุ่น ตามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างวันที่ 2-29 สิงหาคม 2561 


 

สถานที่ติดต่อคณะสังคมศาสตร์

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 114 ถนนสุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 02-649-5000 ต่อ 15589 โทรสาร 02-664-4214