Soc Building

คณะสังคมศาสตร์ จัดการประชุมร่วมกับสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ

คณะสังคมศาสตร์ จัดการประชุมร่วมกับสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ


คณะสังคมศาสตร์ จัดการประชุมร่วมกับสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ

             วันที่ 16 มกราคม 2560 คณะสังคมศาสตร์ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลวิทย์  เจียรจิตต์ คณบดีคณะสังคมศาสตร์ และผู้บริหาร คณาจารย์ภาควิชาบริหารธุรกิจ กำหนดจัดการประชุมเพื่อปรึกษาหารือการจัดสัมมนาโครงการ Social Enterprise ณ ห้องประชุมอนันต์  เจียมเจริญ ชั้น 4 อาคารบริการศ.มล.ปิ่น มาลากุล 

 

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

วันนี้ 106

เมื่อวานนี้ 87

สัปดาห์นี้ 106

เดือนนี้ 2222

รวมทั้งหมด 12763

สถานที่ติดต่อคณะสังคมศาสตร์

 

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ 114 ถนนสุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 02-649-5000 ต่อ 15589 โทรสาร 02-664-4214

ปรัชญา
สร้างความรู้คู่คุณธรรม นำปัญญาพัฒนาสังคม
ปณิธาน
คณะสังคมศาสตร์มุ่งหวังที่จะผลิตพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีความรอบรู้ในวิชาการ มีคุณธรรม จริยธรรมและมีความรับผิดชอบ สามารถนำความรู้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์แก่สังคม
วิสัยทัศน์
องค์กรแห่งการเรียนรู้ บูรณาการความรู้สู่ชุมชน โดยอาศัยความร่วมมือจากองค์กรภายนอก