พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือพัฒนาการศึกษา ระหว่าง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมกับ บริษัท อักษร เอ็ดดูเคชั่น จำกัด (มหาชน) 


 

 

สถานที่ติดต่อคณะสังคมศาสตร์

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 114 ถนนสุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 02-649-5000 ต่อ 15589 โทรสาร 02-664-4214