โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทย : กิจกรรมถวายเทียนพรรษา ณ วัดฝั่งคลอง จังหวัดนครนายก


ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรคณะสังคมศาสตร์ เข้าร่วมโครงการสืบสานวัฒนธรรมไทย : กิจกรรมถวายเทียนพรรษา เนื่องในโอกาสวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันอาสาฬหบูชา ประจำปี 2561 เพื่อเป็นการส่งเสริมและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา รวมทั้งให้บุคลากรของคณะสังคมศาสตร์มีส่วนร่วมทำบุญในเทศกาลเข้าพรรษา

 

สถานที่ติดต่อคณะสังคมศาสตร์

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 114 ถนนสุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 02-649-5000 ต่อ 15589 โทรสาร 02-664-4214