ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 19 - 20 กรกฎาคม 2561 


ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา คณะสังคมศาสตร์ จัดการประชุมเพื่อตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในคณะสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 19 - 20 กรกฎาคม 2561

 

สถานที่ติดต่อคณะสังคมศาสตร์

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 114 ถนนสุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 02-649-5000 ต่อ 15589 โทรสาร 02-664-4214