Soc Building

ผู้บริหารคณะสังคมศาสตร์ร่วมอวยพรสวัสดีปีใหม่ สสส.

ผู้บริหารคณะสังคมศาสตร์ร่วมอวยพรสวัสดีปีใหม่ สสส.


ผู้บริหารคณะสังคมศาสตร์ร่วมอวยพรสวัสดีปีใหม่ สสส.

                     วันที่ 4 มกราคม 2560 ผู้บริหารคณะสังคมศาสตร์ เดินทางเข้าพบนายแพทย์

ชาญวิทย์  วสันต์ธนารัตน์ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส. เพื่อร่วมอวยพรและสวัสดีปีใหม่ เนื่องในโอกาสเทศกาลปีใหม่ ประจำปีพุทธศักราช 2560 ณ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส. กรุงเทพฯ

 

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

วันนี้ 106

เมื่อวานนี้ 87

สัปดาห์นี้ 106

เดือนนี้ 2222

รวมทั้งหมด 12763

สถานที่ติดต่อคณะสังคมศาสตร์

 

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ 114 ถนนสุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 02-649-5000 ต่อ 15589 โทรสาร 02-664-4214

ปรัชญา
สร้างความรู้คู่คุณธรรม นำปัญญาพัฒนาสังคม
ปณิธาน
คณะสังคมศาสตร์มุ่งหวังที่จะผลิตพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีความรอบรู้ในวิชาการ มีคุณธรรม จริยธรรมและมีความรับผิดชอบ สามารถนำความรู้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์แก่สังคม
วิสัยทัศน์
องค์กรแห่งการเรียนรู้ บูรณาการความรู้สู่ชุมชน โดยอาศัยความร่วมมือจากองค์กรภายนอก